Kinderopvang vanaf € 0,55 per uur

De kosten voor de kinderopvang zijn voor ieder gezin anders. En zijn soms moeilijk te berekenen. Dit heeft te maken met de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst kunt ontvangen wanneer u als ouder(s) werkt of studeert. De hoogte van de toeslag is onder meer afhankelijk van uw gezinsinkomen, het aantal kinderen per gezin en de opvangsoort die u nodig heeft. Onze uurtarieven, zijn daarmee meestal bruto tarieven. Netto betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, over het algemeen veel minder. Voor de laagste inkomensgroepen bedragen de kosten soms slechts € 0,55 per uur!

Wat betekent dit in uw situatie? Op de site van de belastingdienst kunt u vinden wat de voorwaarden zijn (klik hier) om voor de toeslag in aanmerking te komen en kunt u berekenen (klik hier) hoeveel toeslag u ontvangt.

Uurtarieven Kindcentrum De Tol

Via onderstaande link vindt u ons tariefoverzicht. De tarieven bieden veel mogelijkheden, afgestemd op de verschillende vragen naar kinderopvang. Ook meer incidentele opvang of opvang in alleen de even of oneven weken is mogelijk. Wij adviseren u daarom graag persoonlijk over de, voor uw gezin, meest voordelige mogelijkheden. Voor een voorstel op maat kunt u contact met ons opnemen via 0592-409865 of kinderopvang@cogdrenthe.nl of via het invullen van het aanmeldformulier, onderaan deze pagina. Daar vindt u ook het tarievenoverzicht.

Heeft u vragen over de kosten en aanmelding voor buitenschoolse opvang? U kunt dan contact opnemen met COG Drenthe Kinderopvang (✉kinderopvang@cogdrenthe.nl of ☎ 0592-409865).

U vindt het aanmeldformulier hier

U vindt het overzicht met tarieven hier

Klachtbehandeling

Een klacht over de dienstverlening van COG Drenthe Kinderopvang kan in een goed gesprek tussen betrokkenen veelal opgelost worden. Soms kan dit niet en daarvoor hanteert COG Drenthe Kinderopvang een interne procedure klachtbehandeling. Naast de interne klachtbehandeling bestaat er ook een externe klachtbehandeling. In de folder Klachtbehandeling klanten COG Drenthe Kinderopvang vindt u meer informatie.

U vindt de klachtenprocedure hier

U vindt de brochure ‘klachtenbehandeling kinderopvang’ hier

U vindt het inspectierapport van onze opvang hier