In de afgelopen twee weken is in de hele school gewerkt over het thema ‘verkeer’. Er werd geknutseld, gezongen en geleerd over alle aspecten die met het verkeer te maken hebben. Zo kregen de jongste groepen bezoek van een echte politieagent en mochten zij een kijkje nemen in zijn politiebus. De middenbouwgroepen gingen op excursie naar een verkeersbordenfabriek. Dat was reuze interessant! In de hoogste groepen werd voorlichting gegeven over de ‘dode hoek’ en werd het hele lokaal ingericht als een simulatie-game. Ook gingen de kinderen met elkaar rappen. De kinderen van groep 4 gingen kijken bij een groot schip dat te water werd gelaten. Het was een fantastisch project waar we allemaal veel van hebben geleerd!

Op de fotopagina van onze website vindt u binnenkort alle foto’s van dit project.