Beste ouders,

De vakantie is bijna afgelopen, aanstaande maandag beginnen we weer met een nieuw schooljaar. Wij hebben er veel zin in om alle kinderen weer te ontmoeten en te horen welke avonturen zij hebben beleefd in de vakantie!

Om het schooljaar goed te beginnen willen we u alvast informeren over de volgende zaken:

 • Het is best spannend om in een nieuw lokaal en bij een nieuwe leerkracht te starten. We vinden het daarom prima dat ouders op de eerste schooldag even mee lopen naar binnen om het plekje in de klas te bekijken en eventueel de leerkracht de hand te schudden. Na de eerste schoolweek vragen we de ouders van groep 3 t/m 8 om afscheid te nemen op het plein.
 • De gymlessen gaan meteen van start aanstaande maandag en dinsdag (zie het gymnastiekrooster in deze mail). Alleen de les van groep 3 op maandagmorgen vervalt. Zij beginnen in de klas en gaan vrijdagmorgen voor het eerst naar gym met de groepsleerkracht.
 • Let op, de kinderen van groep 5 moeten nu naar het grote plein. Bovendien gaan zij vanaf nu ook op vrijdagmiddag naar school.
 • De kinderen van groep 4 gaan vanaf nu op woensdag tot 12.30 uur naar school.
 • De jaarkalender wordt binnenkort uitgedeeld. Hierbij alvast een aantal belangrijke data voor de komende weken:
  • maandag 5 september – Informatieavond
   • groep 5 t/m 8 19.45 – 20.45
   • gezamenlijk deel 19.45 – 20.15
   • groep 1 t/m 4 20.15 – 21.15
   • De uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week.
  •  Schoolreizen en kamp:
   • 6 september groep 3 en 4
   • 9 september groep 5 en 6
   • 22 september groep 1 en 2
   • 21 t/m 23 september schoolkamp
   • De datum voor groep 7 volgt z.s.m.
   • Informatie over de schoolreizen ontvangt u binnenkort van de leerkracht
  • 15 & 19 september kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
  • 30 september puzzeltocht

We wensen iedereen nog een paar fijne, zonnige dagen toe. Tot maandag!