Plusgroep Zuidlaren en Borger d.d. 2 juni

Het project ‘journaal maken’ hebben we afgerond. En we zijn in de plusgroep inmiddels gestart met het vierde en laatste project. Het project heeft de toepasselijke titel ‘Zoek het zelf uit’. Tijdens dit project werken de leerlingen aan opdrachtkaarten van vier verschillende thema’s te weten aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en samenleving. Op de opdrachtkaarten staan diverse opdrachten zoals bijvoorbeeld: maak een collage, schrijf een gedicht, maak een maquette, bouw een windmolen van LEGO, richt een tentoonstelling in, maak een toneelstukje en voer deze op. De leerlingen werken per twee bijeenkomsten aan een ontdekkaart. Dat mogen ze doen in tweetallen of alleen. Per bijeenkomst vullen de leerlingen een logboek in. Op het logboek wordt ingevuld welke opdracht is gemaakt, hoe het ging en wat de volgende keer beter kan. De resultaten van de opdrachten worden in het portfolio van de leerling bewaard.

Vorige week hebben de leerlingen de uitslag van de Kangoeroewedstrijd ontvangen in de vorm van een certificaat. Ook hebben ze een spelletje gekregen om thuis te spelen, Trigo. Daarmee kunnen allerlei leuke bouwwerken worden gecreëerd.

Natuurlijk zijn we naast het project ook nog met andersoortige opdrachten bezig. Zo zijn de leerlingen bezig een kleurencirkel te maken met de primaire kleuren geel, blauw en rood en door de kleuren in bepaalde verhoudingen te mengen secundaire kleuren te krijgen. Zie ook de foto voor een indruk.