Wij zien ouders als onze belangrijkste partners. Samen met hen willen wij werken aan een duurzame ontwikkeling van hun zoon of dochter. Zij kennen hun kind als geen ander, zij kunnen signaleren dat het niet goed gaat met hun kind, of juist wel. Ouders kunnen ons vertellen wie hun kind is, ons helpen om het te zien en zijn of haar behoeften helder te krijgen. Ouders spelen bovendien de hoofdrol als het gaat om het zelfvertrouwen van hun kind. Wij vertellen hen daarom regelmatig waarom wij trots zijn op hun zoon of dochter en nodigen hen regelmatig en van harte uit om zijn of haar werk te komen bekijken.  

Kennismakingsweek en ouderavond

Aan het begin van ieder cursusjaar organiseren we een kennismakingsweek. Ouders van de groepen 1 en 2 kunnen tijdens de informatieavond kennismaken met de leerkracht(en) en krijgen informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. Ouders van de groepen 3 t/m 8 worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Tijdens dit gesprek kunnen ouders kennis maken met de leerkracht en iets vertellen over hun zoon of dochter.

In de kennismakingsweek is er ook een inloopmoment voor de ouders van groep 3 t/m 8. Op woensdagmiddag zijn de ouders van harte welkom om samen met hun zoon of dochter een kijkje te nemen in het lokaal. De kinderen kunnen hun ouders dan laten zien waar ze zitten en uit welke boeken en schriften geleerd en gewerkt wordt.

De school organiseert af en toe een ouderavond. Ouders worden daarbij uitgenodigd om met elkaar over een bepaald onderwerp of thema te spreken.

Inloopuren

Wij organiseren een aantal keer per jaar schoolbreed een ‘inloopuur’ voor ouders naar aanleiding van een project of thema. De kinderen laten dan hun werk zien, ouders krijgen een beeld van de thema’s waaraan we gewerkt hebben en een indruk van de talenten van hun kind.

Rapportage en overleg

Om de vorderingen van de kinderen met hun ouders te bespreken, organiseren wij gedurende het cursusjaar drie contactavonden. Het eerste gesprek is vrijwillig en staat gepland in november. Kinderen hebben dan nog geen rapport gekregen, maar leerkrachten kunnen ouders informeren over de vorderingen van de kinderen en de eventuele zorg die de leerling krijgt. Verderop in het schooljaar, in het voorjaar en vlak voor de zomervakantie, zijn er contactavonden om het rapport te bespreken. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen één keer per jaar een rapport mee en de kinderen in de andere groepen twee keer per jaar. De kinderen van de bovenbouw worden uitgenodigd om in het voorjaar deel te nemen aan het gesprek.

Heeft u buiten deze contactmomenten behoefte aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht maken. Deze kan dat overigens andersom ook met u doen. In het kader van het advies voor het voortgezet onderwijs maken de betrokken leerkrachten met de ouders van de leerlingen van groep 8 een afspraak voor een gesprek.

Onze leerkrachten kunnen een afspraak maken voor een huisbezoek. In de onderbouw heeft dit bezoek meestal het karakter van een kennismakingsgesprek. In latere jaren kan dit gesprek ook gericht zijn op het bespreken van problemen.

Tolbriefje

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle zaken die binnen onze school spelen, krijgen zij per mail het Tolbriefje thuis. Dit Tolbriefje komt eens in de twee weken uit. Ouders worden hierdoor gedurende het hele schooljaar op de hoogte gehouden van alle actuele zaken. Tolbriefjes en meer informatie staat bovendien op onze website: www.cbsdetol.nl.

In de andere weken schrijft de leerkracht het groepsnieuws. Ook deze ontvangt u per mail. In dit bericht staat vermeld welke leerdoelen aan de orde komen, welk huiswerk de kinderen hebben en wat er speelt in de groep. Ook staan hier tips in voor de ouders om thuis aan te sluiten bij het onderwijs op school.

Contactouders

Iedere groep heeft een contactouder voor een cursusjaar. Deze ouder vormt de schakel tussen de leerkracht en de andere ouders en regelt hulpouders voor verschillende activiteiten. Ouders kunnen helpen bij sportdagen en excursies, maar ook structureel hulp bieden bij bijvoorbeeld het lezen of in het LuizenOpsporingsTeam. Tijdens de kennismakingsweek kunnen ouders zich aanmelden om hulpouder te worden.

Oudergeledingen

Op onze school zijn verschillende oudergeledingen actief. Meer hierover leest u onder het tabblad ‘ouders’ op deze site.

Bestuur en stichting

De Tol valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting Christelijke Kind Centra Drenthe. Meer informatie over CKC Drenthe en de samenstelling van het bestuur kunt u vinden op de website: www.ckcdrenthe.nl