Aanwezig:    Jeanet Tienkamp,  Peter Hamerpagt,  Esther Blaauw  en Bertina Termeulen

Afwezig:    Erwin Klaassen, Sylvia Suurmeijer

Notulist:   Alice Valk

Besproken punten.

 

1.

Opening: Agenda  

Welkom

 

2.

Notulen vorige vergaderingen: 26 – 06 – 2016 goed gekeurd.

In het Tolbriefje nog een oproep doen voor een extra lid, nog beter is het om iemand persoonlijk te benaderen.

 

3.

Binnengekomen stukken/ mededelingen: –
 

4.

Verdelen van de functies /commissies

 • Voorzitter: Bertina.    Bertina – maakt een nieuwe groeps app aan.
 • Tuin: Erwin .  Alice geeft de namen van vorig jaar door aan kor en Erwin
 • Schoonmaakploeg: Esther. Alice zal informeren wie er vorig jaar mee hielpen zodat die ook nog gevraagd kunnen worden.
 • Sinterklaas: Peter en Jeanet.
 • Kerst: Erwin.
 • Pasen: Bertina.
 • Schoolfeest:  Sylvia.
 • Avond4vierdaagse: Bertina en Esther. Dennis Verver wil wel mee helpen.
 

5.

Evaluatie activiteiten afgelopen periode:

Informatieavond:  Jammer dat er tijdens het algemeen gedeelte geen aandacht is besteed aan de spaaractie van de Jumbo sparen. Peter wil de bak bij de Jumbo wekelijks wel legen . Dit is heel fijn dat hij dit wil doen.

 

6.

Activiteiten komende periode: 

Puzzeltocht 

 • Broodje knakworst: Bertina, Marjolijn en Diana  ( kwart voor 5 op de plek, knakworst warm maken)
 • Grote plein: Sylvia , Elly en Dennis: koffie zeten, thee, ranja, koekje . vanaf 5 uur koffie zetten.
 • Peter doet de inkoop, bloemen en taart.
 • Erwin zorgt voor de prijzen.
 

7.

 

8.

Rondvraag:.

Alice: formulier adressenlijst even bekijken en aanvullen

Jeanet: Tolshirts: op de informatie avond een paar verkocht. Jeanet gaat informeren voor nieuwe shirts. De tussen maat is op.

Jeanet stuurt de begroting door.

Jeanet: schaatsen , Henk Jan moet dit vroeg regelen. Alice/ Tineke

Alice geeft aan de leerkrachten de commissie leden van de OR door. Voor een vergadering contact op nemen met OR lid.

Activiteiten / actielijst.

Naam: Wat / actie:
Bertina                        punt 3 Groeps app aan maken
Peter                           punt 5 Actie van de Jumbo
Alice                           punt 2 Tolbriefje nieuw lid
Alice                            punt 4 Namen van ouders doorgeven schoonmaakploeg en tuinonderhoud
 Alice                           punt 6 Puzzeltocht: adres doorgeven aan Bertina
Bertina en Sylvia       punt 6 Ouders benaderen voor het helpen
Peter                           punt 6 inkoop
Erwin                           punt 6 Kopen van de prijzen
Alice Lijsten aan vullen en doorsturen.
Volgende vergadering

 

Dinsdag 1 november 20.00 uur cbs de Tol.

 

Punten voor volgende vergadering.

  1. Sinterklaas
 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 Besluiten

  1.  

Puzzeltocht: 2 knakworstjes tussen een broodje

 

2.

 
 

3.

 
 

4.