Aanwezig:  Esmeralda Lokken,  Wendy Veenhuizen,  Trijntje Kuiper, Karin Dijkema,  Jeanet Tienkamp, Peter Hamerpagt, Miranda  Hamming , Esther Blaauw en Bertina Termeulen

Afwezig:    Sylvia Suurmeijer, Judith Lutke-Nijman, Erwin Klaassen

Notulist:   Alice Valk

Besproken punten.

 

1.

Opening: Agenda  

Welkom Esther Blaauw en Bertina Termeulen

 

2.

Notulen vorige vergaderingen: 10 – 05 – 2016 goed gekeurd.

–          Judith zorgt nog voor lijsten van de shirts en geeft de gegevens door van waar we nieuwe shirts kunnen bestellen.

–          Trijntje past het draaiboek van de avondvierdaagse aan.

–          Miranda maakt nog een draaiboek van Pasen

 

3.

Binnengekomen stukken/ mededelingen:

 

 

4.

Evaluatie activiteiten afgelopen periode:

– schoolfeest: weinig ouders die mee hielpen. Maar liep goed.

–  avondvierdaagse : geen klachten. Misschien volgend jaar toch koffie voor de ouders van de 10 kilometer. Bij de  5 kilometer lopen altijd veel ouders mee en wie verzorgd dat dan?

Volgend jaar denken om de vlag en of spandoek. Meenemen in het draaiboek.

–  schoolreisjes : is goed gegaan.

 

5.

Aankomende activiteiten
 

6.

Commissies (inclusief schoonmaakploeg) verdelen en voorzitter.

De eerste vergadering gaan we dit bespreken. Alice maakt een lijst van de commissies en taken en stuurt dit door aan de nieuwe ouderraad.

De ’oude` leden kunnen we altijd benaderen voor vragen en informatie.

 

7.

Financiën: het jaaroverzicht en begroting worden besproken.
 

8.

Rondvraag:

Datum prikken etentje  Karin stuurt een datumprikker.

Dennis Verver krijgt een attentie voor zijn hulp bij de avondvierdaagse.

Afscheid van ouderraadsleden en worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Activiteiten / actielijst.

Naam: Wat / actie:
Trijntje                         punt 2 Draaiboek aanpassen en naar Alice sturen
Judith                            punt 2 Schema  Tol shirts, ook de contact voor het bestellen van nieuwe shirts
Miranda                      punt 2 Draaiboek  Pasen en stuurt dit naar Alice
Alice                             punt 6 Maakt een lijst van commissies en stuurt de draaiboeken door.

Neemt in het nieuwe schooljaar contact op met de leden voor de eerste vergadering.

Volgende vergadering

 

Week 36 of 37   Dit hangt af wanneer de kennismaking – informatieavond is.

 

Punten voor volgende vergadering.

  1.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Besluiten

  1.  

Puzzeltocht: 2 knakworstjes tussen een broodje