U heeft onlangs een bericht ontvangen over de fusie tussen Conod en COG Drenthe. Per 1 januari gaan we als een stichting verder: CKC Drenthe. Hier hoort een nieuw logo voor de school bij, dit logo wordt in het nieuwe jaar bekend gemaakt. Zoals genoemd krijgen alle medewerkers een nieuw e-mailadres. Het oude adres blijft voorlopig nog gewoon in bedrijf, maar het is goed om de mailadressen van de leerkracht(en) van uw kind(eren) alvast aan te passen in uw administratie. Er is voor een eenvoudig systeem gekozen w.b. de verandering. De huidige adressen bestaan uit de voorletter van de leerkracht, gevolgd door een punt met daarachter de achternaam. Daarachter komt bij elke medewerker @conod.nl

De nieuwe mailadressen hebben dezelfde structuur, echter wordt @conod.nl vervangen voor @ckcdrenthe.nl
Als voorbeeld:

e.vanweringh@conod.nl wordt e.vanweringh@ckcdrenthe.nl

Binnenkort worden de adressen op de website aangepast.