Algemeen nieuws

Musical en laatste schooldag
Ja het duurt allemaal nog even maar we willen jullie graag uitnodigen voor de informatieavond op maandag 5 maart om 19 uur. Deze avond zullen we meer vertellen over bovenstaande activiteiten. Daarnaast zullen we dan ook de volgende commissies samenstellen:

Musical: decor, kleding, schmink, wervingsacties, film en foto.

Laatste schooldag: afscheidsboek en activiteiten

Mocht u niet kunnen 5 maart, maar wilt u ons toch helpen, dan kunt u zich via de mail ook aanmelden voor de bovenstaande commissies. (n.scholtens@ckcdrenthe.nl)

 Streetwise
Groep 7 en 8 krijgen aanstaande vrijdag een gastles over het project Trapvaardig. Doelen van deze lessen zijn:

 • Je kent de verschillende typen verkeersborden en de betekenis ervan.
 • Je weet wat je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat de vrachtwagenchauffeur jou ziet.
 • Je weet welke voorrangsregels er gelden op verschillende kruispunten.
 • Bij het fietsen in een (grote) groep houd je rekening met anderen.
 • Je weet op welke plekken je bepaalde verkeersborden en verkeerstekens kunt verwachten.
 • Je weet dat er boetes staan op fietsen zonder licht.

Het is belangrijk dat de kinderen daarom allemaal aanstaande vrijdag hun fiets meenemen!

Cultuurdagen project ‘Historie met een knipoog’
Tijdens de Cultuurdagen gaan de kinderen uit groep 1 t/m 6 aan de slag met beeldende kunst activiteiten/workshops. De kinderen uit groep 7 en 8 gaan een week later onder leiding van een mediadocent een filmpje maken van de gemaakte werken van de kinderen uit groep 1 t/m 6. Dit filmpje wordt een kort historisch verhaaltje. Dit zou kunnen betekenen dat de kinderen uit groep 1 t/m 6 bijvoorbeeld een plaggenhut hebben gemaakt en dat groep 7 en 8 vervolgens een verhaaltje bedenken en verfilmen over de plaggenhut. Elke school krijgt een eigen verhaal uit de historie van Tynaarlo, geschreven door het Drents Archief. Groep 7 en 8 zal dit op maandag 14 mei gaan uitvoeren. In het kader van dit project zullen de groepen 5/6 ook een programma in het Drents Archief doen en de groepen 7/8 een programma in het Drents Museum. Dit zal zijn op 3 april. Hier ontvangt u t.z.t. meer informatie over. Busvervoer is hiervoor geregeld.

Verjaardagen in groep 8
Lara is 6 maart jarig, alvast van harte gefeliciteerd!!
Leane is 7 maart jarig, alvast van harte gefeliciteerd!!
Diederick is 10 maart jarig, alvast van harte gefeliciteerd!!
Merijn is 15 maart jarig, alvast van harte gefeliciteerd!!

Reminders + agenda

 • Aanstaande vrijdag een fiets mee voor het streetwise project.
 • 22 februari doorgeven wijzigingen onderwijskundig rapport
 • uiterlijk 25 februari doorgeven definitieve schoolkeuze
 • 5 maart informatieavond: musical en laatste schooldag
 • 28 maart zwemtoernooi groep 6,7 en 8 van 13.15 uur tot uiterlijk 16.00 uur. We zoeken nog begeleiders.

Toetsen/huiswerk
Donderdag 8 maart toets geschiedenis blok 3
Woensdag 14 maart woordjestoets Engels, blok 3 rechterkant

Tips voor thuis
Wij doen weer mee aan de Drentse Kinderjury. Wellicht kunnen de kinderen thuis ook de boeken lezen? Of lenen van de bibliotheek? Of een leuk cadeautje ;). Zie foto voor de genomineerde boeken.

Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie!
Elise en Natalie

Voor de volledigheid is onderstaande informatie nogmaals opgenomen
Vorige week heeft uw kind het onderwijskundig rapport en de plaatsingswijzer meegekregen. Deze documenten zijn nodig voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.

In het onderwijskundig rapport en de Plaatsingswijzer vindt u de belangrijkste gegevens die nodig zijn voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs. Bijzonderheden met betrekking tot leren en sociaal-emotioneel functioneren zullen wij mondeling toelichten in een warme overdracht. Wij willen u vragen om de gegevens goed te controleren. Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben over het onderwijskundig rapport of de Plaatsingswijzer dan vragen wij u dit uiterlijk donderdag 22 februari aan ons kenbaar te maken. Indien wij geen reactie van u vernemen, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud. Wij zorgen er dan voor dat deze documenten digitaal (1 maart) naar de scholen van aanmelding worden verstuurd. Papieren formulieren vullen wij dus niet in want alles gaat digitaal, hierin staat immers dezelfde informatie.

Kunt u als u dat nog niet heeft gedaan ons uiterlijk zondag 25 februari laten weten naar welke school uw zoon of dochter gaat? Zoals eerder is vermeld dient u uw kind zelf aan te melden bij de school naar keuze. Aanmeldformulieren zijn vaak online te vinden en deze dient u zelf op te sturen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard langskomen.