Algemeen nieuws

Kunstschooldag Assen

Wat was het een geslaagde dag. De kinderen hebben genoten van de workshops. Ik heb prachtige dingen voorbij zien komen: kinderen die heel goed kunnen dansen, kinderen die zangtalent hebben, kinderen die goed toneel kunnen spelen, kinderen die mooie foto’s en films kunnen maken, kinderen die dingen kunnen ontwerpen en kinderen die muziekinstrumenten leren bespelen. Ik heb overal even gekeken maar ook ik was heel trots op alle talenten die ik heb gezien.

Rekenen, taal en spelling

Alle toetsen zijn afgrond en we zijn weer begonnen met blok 3. Bij taal gaat het over het thema ‘ruimte’. De woordenschatwoorden die hierbij horen hebben de kinderen eerder dit jaar al mee naar huis gekregen. Voor spelling staan een aantal (nieuwe) onderwerpen centraal: Latijns voorvoegsel: ad, ab, ob of sub. Dit zijn Griekse of Latijnse voorvoegsels. Zoals advertentie, abnormaal, objectief of subgroep. Daarnaast oefenen we met lastige werkwoorden zoals:’ vindt je moeder’ en voor grammatica staat het vinden van de ‘bepaling van de plaats‘ centraal. Voor rekenen staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Uitrekenen van het gemiddelde. Dus wat is de gemiddelde schoenmaat, gemiddelde leeftijd etc.
 • Aanbiedingen vergelijken. Welke is goedkoper?
 • Breuken vermenigvuldigen en delen.
 • Aflezen van grafieken en cirkeldiagrammen.
 • Kubussen meten.
 • Cijferend vermenigvuldigen en delen met kommagetallen.

Oudergesprekken

In februari hebben wij geen oudergesprekken gepland omdat wij al adviesgesprekken hebben gehad. Heeft u nog vragen omtrent de stappen naar het VO kom dan gerust langs. Wanneer er een definitieve keuze is gemaakt voor een school laat u het ons dan weten?

Stappenplan VO

Via de mail heeft u op 22/11/2017 het stappenplan voor het VO gekregen. Hier staan enkele belangrijke stappen en data in. Zie onderstaande. Voor de uitgebreide versie verwijzen wij naar de mail.

 • Ouders vullen zelf het aanmeldingsformulier in en sturen dit op en laten de schoolkeuze per mail aan de huidige leerkracht weten, graag voor 25 februari 2018
 • Het overdracht systeem (OSO) wordt door de huidige leerkrachten ingevuld en zij geven een uitdraai ter controle en goedkeuring aan ouders op 16 februari 2018
 • Voor 22 februari 2018 geven ouders wijzigingen per mail door aan de groepsleerkracht.
 • Ouders zorgen dat uiterlijk 15 maart (maar graag voor 25 februari) de leerling is ingeschreven. De leerkrachten zorgen ervoor dat OSO uiterlijk voor 1 maart digitaal klaarstaat zodat er overdracht kan plaatsvinden en de VO school dit kan downloaden.

Verjaardagen in groep 8

18 februari is Lisa Mijnheer jarig, alvast van harte gefeliciteerd.

Reminders + agenda

 • Doorgeven VO-keuze 1e voorkeur en 2e voorkeur.
 • De rapporten weer op school inleveren.
 • 16 februari gaan we naar de synagoge.

Toetsen/huiswerk

6 februari aardrijkskundetoets blok 2 (de kinderen hebben dinsdag de samenvatting meegekregen)

13 februari topografietoets blok 2

20 februari Engels woordjestoets linkerkant

Tips voor thuis

Oefenen van het benoemen en schrijven van grote getallen.

Voorbeelden van opdrachten:

 • Schrijf het volgende getal op: 1436221, 0,5 miljoen, ¼ miljoen, miljard etc.
 • Welk getal staat hier: (zelf getallen opschrijven en de kinderen het hardop laten zeggen)

Fijn weekend alvast!

Elise van Weringh en Natalie Scholtens