Algemeen nieuws
‘Het is goed dat er dierentuinen zijn’. Met deze stelling hebben we het eerste blok van natuur afgerond. De kinderen moesten argumenten voor en argumenten tegen bij de stelling bedenken. Daarna hebben we er een debat over gevoerd. Dit blok gaat namelijk over de wereld in hokjes. Er zijn dieren die in ‘hokjes’ samen leven en elkaar nodig hebben maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld planten. We hebben het dan ook over bedreigde diersoorten, de biodiversiteit, het ecosysteem en de voedselpiramide. De derde les van dit hoofdstuk ging over het oog van de mens. Deze les zullen wij ook nog kopiëren en aan de kinderen meegegeven om dit thuis nog eens door te lezen of om dit te oefenen voor de toets. Er wordt namelijk veel met afbeeldingen over het oog uitgelegd. Hopelijk maakt dit de ’theorie’ nog wat duidelijker.

Aanstaande vrijdag zijn de verkiezingen van de leerlingenraad. Wij wensen iedereen alvast veel succes! Jullie kunnen het!

Op dit moment zitten we midden in de toetsen. De rekentoets is bijna klaar en spelling hebben we al afgerond. Na de remediering of verrijking zullen we starten met blok 2.

Cito toetsen
In groep 8 nemen wij de reguliere cito toetsen (B8) af in:
week 46 cito begrijpend lezen
week 47 cito rekenen
week 48 cito spelling
Dit meetinstrument kunnen we dan nog meenemen in het advies en als evaluatie van de hulpgroepjes.

Voorleeswedstrijd
Quinn, Lois, Marije, Senna, Sterre, Bas Muskee, Silke, Merijn, Leane en Vera doen mee aan de voorleeswedstrijd van school. Heel veel succes allemaal!

Kijkmiddag Harens Lyceum
Op dinsdag 14 november hebben wij een kijkmiddag bij het Harens Lyceum. De kinderen gaan dan kennis maken met een aantal vakken van het voortgezet onderwijs. Dit zullen ze samen met kinderen uit de klas doen. Deze middag is van 13.00 tot 15.00 uur. We gaan ervan uit dat iedereen hierbij aanwezig is. Wanneer dit niet lukt geef het dan even aan. Dan stuur ik uw kind om 14.00 uur naar huis. Wij zullen gezamenlijk daar heen fietsen. Na afloop mogen de kinderen zelfstandig naar huis fietsen. Mocht u liever hebben dat uw kind met ons mee fietst geef het dan even aan.

Scholenmarkt Groningen
Op 14 en 15 november houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden een scholenmarkt. In Martiniplaza. Op deze informatiemarkt kun je met leerlingen en docenten van verschillende scholen praten. Zo kun je je oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen je wilt bezoeken. Op www.scholenmarktgroningen.nl kunt u meer informatie vinden.

VO Gids
Binnenkort krijgen de kinderen de VO gids mee naar huis. In deze gids staat veel informatie over de VO- scholen uit deze regio. Voor ieder kind is 1 exemplaar beschikbaar. Eerst zullen wij de gids nog doornemen met de kinderen uit de klas. U kunt zich alvast een beetje inlezen over de mogelijkheden op de scholen en u kunt de data van de open dagen alvast noteren in uw agenda. Ook staan er tips in voor u als ouder. Via http://www.devogids.nl/ kunt u nog meer informatie vinden over de gids. Daarnaast kunt u daar ook een checklist voor het VO downloaden. Er is zowel een checklist voor ouders als voor de kinderen. Heel handig! Binnenkort ontvangt u via de mail van ons nog informatie over de aanmeldingsprocedure. Uw kind moet in ieder geval voor 1 maart zijn aangemeld bij een VO school.

Verjaardagen in groep 8
8 november is Vera jarig, alvast van harte gefeliciteerd!
26 november is Ivan jarig, alvast van harte gefeliciteerd!

Reminders + agenda

  • 3 november fietsklimaattocht groep 7 en 8, fiets mee
  • 14 november kijkmiddag Harens Lyceum Zuidlaren, fiets mee
  • 14 en 15 november scholenmarkt Groningen (zie bovenstaande)
  • 22 november volleybaltoernooi, we zoeken nog begeleiders

Toetsen/huiswerk

  • 7 november toets natuur blok 1
  • 14 november toets Engels woordjes linkerkant blok 2

Elise van Weringh en Natalie Scholtens