Algemeen nieuws
Wat is het een leuke groep! In het begin moest iedereen weer even aan elkaar wennen. Maar we zien dat iedereen het nu naar zijn zin heeft. Ook wij als leerkrachten genieten van deze groep. In de klas zijn wij vooral bezig om kinderen te stimuleren om op te letten tijdens de instructie. Maar hoe doe je dit dan? En wat zien wij dan? Waarom is dit belangrijk? Etc. Dit gaat nu al heel goed. We merken dat de kinderen hun werk steeds serieuzer nemen. Vaak worden de kinderen in groep 8 zich er meer van bewust dat ze moeten laten zien wat ze kunnen. Dit zien wij ook terug in de betrokkenheid tijdens de instructie of verwerking, knap werk! Wij zijn heel tevreden. De kinderen geven ook aan dat het rustig is in de klas. Dat vinden wij heel belangrijk en dat is natuurlijk ook fijn om te horen.

WhatsApp
Deze week hebben wij de in de klas gesproken over WhatsApp. We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de groepsapp. Wij als leerkrachten zijn nu ook toegevoegd aan deze app.

Kaartenactie
De kinderen zijn tijdens de talentenmiddagen bezig met het ontwerpen van kaarten. Deze kaarten, met feestdagen als thema, bieden we dit schooljaar te koop aan. De opbrengst gaat naar de musical van groep 8. Binnenkort volgt er meer info over de verkoop.

Staal woordenschat blok 1 Thema China.
Pittige woorden. Maar knap wat ze al aan kennis hebben. Op de toets van taal worden deze woorden ook teruggevraagd. Woorden die wij in blok 1 hebben geleerd zijn: De bezienswaardigheid, het contrast, de delta, dichtbevolkt, dunbevolkt, immens, het karakter, de metropool, mild, de omgangsvorm, onherbergzaam, oosters, roerbakken, het schriftsysteem, terracotta, de toonhoogte, de trekpleister, zich uitstrekken, de verscheidenheid, vertoeven, afzetten, bekritiseren, de bevolkingsgroei, het boeddhisme, de censuur, het communisme, deugdzaam, de dynastie, de eenheid, de filosoof, idealiseren, inperken, sinds mensenheugenis, de mensenrechten, moderniseren, de republiek, respecteren, schenden, symbolisch en de wijsheid. Goed om thuis nog eens terug te vragen.

Betaling kamp reminder
Heeft u de kosten van het schoolkamp al overgemaakt?

Informatieavond
Wij zoeken nog steeds een contactouder voor groep 8. Aanmelden kan bij n.scholtens@conod.nl. Wie wil ons helpen?

Verjaardagen in groep 8
8 november is Vera Nieborg jarig, alvast van harte gefeliciteerd!

Reminders + agenda

 • Op donderdag moeten de kinderen altijd hun agenda meenemen naar school. We gaan dan samen met de kinderen het huiswerk plannen.
 • 13 oktober kleedjesboekenmarkt
 • 16 oktober toets Engels woordjes deel linkerkant
 • 17 oktober Zuidlaardermarkt
 • 19 oktober schoolfotograaf
 • 20 oktober opzet werkstuk inleveren
 • 30 oktober toets Engels woordjes deel rechterkant
 • 3 november fietsklimaattocht groep 7 en 8, fiets mee

Toetsen/huiswerk

 • 16 oktober woordjes toets Engels linkerkant.
 • 20 oktober opzet werkstuk inleveren. De kinderen hebben informatie hierover gekregen.
 • 30 oktober woordjes toets Engels rechterkant.

Het is de bedoeling dat de kinderen de woorden Engels- Nederlands kennen maar ook Nederlands- Engels. Zie begeleidende brief bij de woordjes die ze hebben meegekregen.

Tips voor thuis: praatspel!
Spreek van te voren met uw kind af hoe lang het praatspel duurt. Bijvoorbeeld één kwartier. Je kunt elkaar gewoon om de beurt een vraag stellen maar je kunt er ook een spelletje van maken. Uw kind zegt ‘start’ en telt in zijn hoofd tot 28 tot u ‘stop’ zegt. Heeft uw kind geteld tot dertien, dan stelt het vraag nr. 13. Na het antwoord bent u aan de beurt om een vraag aan uw kind te stellen. De keuze van de vraag gebeurt op dezelfde manier. Of schrijf 28 nummertjes op briefjes en trek er telkens eentje uit. Niet het antwoord is belangrijk, wel het gesprek. En dat mag dus even duren.

 1. Wie zou je graag eens een cadeautje geven? Waarom?
 2. Als je een toverstok had, wat is het eerste dat je zou doen? Waarom?
 3. Noem drie dingen die je gelukkig maken?
 4. Wat is het leukste of mooiste dat je ooit van mij hebt gekregen?
 5. Hoe denk je dat de wereld er zal uitzien binnen 20 jaar?
 6. Heb ik vervelende eigenschappen of gewoonten? En leuke?
 7. Waar ben jij trots op?
 8. Welke plek in huis vind je het gezelligst? Waarom?
 9. Als je van leeftijd kon veranderen, hou oud zou je dan willen zijn? Waarom?
 10. Welk huisdier zou je het liefst hebben? Waarom?
 11. Waarmee zou jij graag verwend worden?
 12. Welke tijd van het jaar (seizoen) vind jij het fijnst? Waarom?
 13. Je vertrekt op wereldreis. Welke drie zaken neem je zeker mee?
 14. Als je een dier was, welk dier zou je dan willen zijn? Waarom?
 15. Vind je dat je soms een leugen mag vertellen? Waarom?
 16. Wat bewonder je het meest aan mij?
 17. Wat is/was je lievelingsvak op school? Waarom?
 18. Wanneer huilde jij voor het laatst?
 19. Als in ons land oorlog uitbrak, wat zou je dan doen?
 20. Welke beroep zou jij kiezen als je de keuze had? Waarom?
 21. Noem drie dingen die je droevig maken en zeg waarom.
 22. Als je de lotto wint, wat ga je dan met het geld doen?
 23. Welke rol zou je in het circus willen spelen? Waarom?
 24. Waarin lijken we op elkaar? Wat hebben we gemeen?
 25. Ben je ooit heel trots op mij geweest? Wanneer?
 26. Welke held uit film of boek zou jij graag zijn? Waarom?
 27. Wanneer heb je voor het laatst hard gelachen?
 28. Wie is je beste vriend ooit? Waarom?

Zpannend Zernike
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober organiseert het Zernike college de Groningse bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.zpannendzernike.nl

Elise van Weringh en Natalie Scholtens