Wat was het weer een gezellig en geslaagd zwemtoernooi! We hebben met bijna de hele klas meegedaan en wat hebben de kinderen goed gezwommen. Met verschillende individuele medailles en een gouden beker hebben we het toernooi mooi afgesloten. Alle begeleiders nogmaals bedankt!

Op woensdag 25 april staat het volgende toernooi geplant. Op de voetbalvelden van FC Zuidlaren wordt het voetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Er zal gespeeld worden in jongens- en meisjesteams. Een team bestaat uit zeven spelers. Ook hiervoor zijn weer begeleiders nodig. Maandag 16 april moeten de teams bekend zijn. Mocht u het leuk vinden om een team te begeleiden dan graag voor 16 april aanmelden via de mail.

Verkeer

Donderdag is het dan eindelijk zover, het theoretisch verkeersexamen. De leerlingen hebben veel geoefend en kennen de regels perfect. Dat gaat dus helemaal goed komen donderdag. Daarna komt op 12 april nog het praktisch verkeerexamen. Willen jullie van te voren nog even de fietsen controleren? De leerlingen mogen alleen deelnemen aan het examen op een fiets die in orde is.

Drents museum

Afgelopen dinsdag moesten de leerlingen na een lekker lang weekend extra vroeg op school zijn. Samen met groep 5 vertrokken wij in de bus naar Assen. Groep 5 bezocht het archief en wij zijn met de groep naar het museum geweest. De leerlingen werden mee terug in de tijd genomen en luisterden naar een verhaal over Romeinse soldaten die vluchtend voor hun leven in Drenthe terecht kwamen en stuitten op iets dat zo verschrikkelijk was dat ze het meteen op een rennen zetten terug naar het Romeinse rijk. Wat hadden de soldaten daar in Drenthe in het veen gezien? Door verschillende opdrachten kwam de leerlingen achter de schokkende gebeurtenis en hebben zij in het museum het meisje van Yde kunnen zien.

De vakken

De rekentoets van blok 4 is gemaakt en de komende dagen gebruiken we om deze te bespreken en zo nodig dingen te herhalen. Verder starten wij alweer met hoofdstuk 5. Nog twee hoofdstukken en dan is het boek al uit. In dit hoofdstuk worden veel onderdelen herhaald. Zo gaan we verder met het cijferend vermenigvuldigen, percentages berekenen met behulp van een verhoudingstabel, rekenen met kommagetallen, het metriek stelsel en het berekenen van inhoud en oppervlakte.

Met taal hebben wij het hoofdstuk over licht afgerond en zijn we gestart met het thema fotograferen. De leerlingen leren woorden die bij dit thema horen en gaan ook zelf fotograferen en hierbij teksten schrijven.

Jarigen Bibian is afgelopen woensdag 11 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!

Huiswerk/Toetsen
Donderdag 12 april Engels deel 1
Donderdag 19 april Engels deel 2
Donderdag 26 april werkstuk inleveren