Na een fijne vakantie zijn we weer enthousiast begonnen met alle lessen.

Verkeer
Zoals in het vorige groepsnieuws al vermeld, zijn wij begonnen met het voorbereiden van het verkeersexamen. De afgelopen jaren hebben de leerlingen regelmatig verkeersles gehad en dat is goed te merken. De leerlingen kennen de belangrijke verkeersregels, de betekenis van verkeersborden en weten hoe zij zich horen te gedragen in het verkeer. De komende tijd staat dan ook vooral in het teken van herhalen. We behandelen dagelijks de verkeersregels en bespreken veel verschillende verkeerssituaties. Daarnaast maken de leerlingen verschillende oefenexamens.

Naast het theoretisch verkeersexamen gaat de leerlingen op 12 april deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Voor dit examen zijn ouders nodig die het leuk vinden om die ochtend langs de route te staan en de leerlingen te beoordelen. Mochten jullie dit leuk vinden zouden jullie dit dan zo snel mogelijk willen doorgeven via de mail?

Sport
Ook dit jaar organiseert RITOLA samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs in Zuidlaren schoolzwemwedstrijden voor de basisscholen in Zuidlaren. Op woensdagmiddag 28 maart 2018 voor de groepen 6, 7 en 8. De wedstrijden beginnen om 13.15 uur en eindigen uiterlijk om 16.00 uur. De kinderen moeten om 13.00 uur aanwezig zijn. De teams zijn gemaakt en we hebben voldoende begeleiders. Voor de leerlingen alvast heel veel plezier en succes en alle begeleiders alvast bedankt!

Politiek
Inmiddels zijn we al ruim een week ons aan het verdiepen in de politiek. We hebben eerst kort de landelijke politiek besproken en richten ons nu vooral op de gemeenteraad. Wie zitten er in de gemeenteraad en wat zijn hun taken? Hoe worden zij gekozen of benoemd en hoe ziet het beroep van burgemeester er uit? Nu bleek de buurman van Marissa de oud burgemeester van Tynaarlo te zijn en zij heeft voor ons geregeld dat hij in de klas op bezoek kwam. Afgelopen maandag was het zover en kwam meneer Hein Pannekoek bij ons in de klas. Meneer Pannekoek heeft verteld over de gemeenteraad en zijn leven als burgemeester. De leerlingen hadden goede vragen voorbereid en kregen uitgebreid antwoord. Al met al een hele gezellige en leerzame ochtend. Meneer Pannekoek, nogmaals hartelijk bedankt.

De vakken
Met rekenen zijn we inmiddels halverwege blok 4. De leerlingen zijn bezig met het vergelijken, optellen en aftrekken van breuken door deze eerst gelijknamig te maken. Daarnaast zijn delen en delen met rest, afronden en het berekenen van inhoud in dit hoofdstuk belangrijke onderdelen.

Met spelling zijn we op het moment bezig met militair woorden ( meubilair, sanitair, populair) en leenwoorden (mayonaise, computer, crackers). De leenwoorden krijgen de leerlingen mee naar huis. Zij hebben klassikaal 20 woorden uit de lijst gekozen die zij belangrijk vinden om te kennen. Elke woensdag doen wij hier een dictee mee.

Met taal hebben wij aandacht besteed aan het thema licht. Dit hoofdstuk is bijna afgerond en hiervan zullen wij donderdag de toets doen. Voor taal krijgen de leerlingen geen leerwerk mee. Wel mogen zij er zelf voor kiezen de woorden mee naar huis te nemen om deze nog eens te oefenen.

Jarigen
Op 15 maart wordt Ivar 12 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Huiswerk/Toetsen
Donderdag 15 maart: toets taal
Donderdag 26 april: werkstuk op papier inleveren