Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen hun rapport gekregen. De leerlingen hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt en goed hun best gedaan. Het was een gezellige eerste helft van het schooljaar en inmiddels hangt onze deur vol met herinneringen. Op naar een nog mooier laatste half jaar!

Sport
Ook dit jaar organiseert RITOLA samen met de vakleerkrachten bewegingsonderwijs in Zuidlaren schoolzwemwedstrijden voor de basisscholen in Zuidlaren. Op woensdagmiddag 28 maart 2018 voor de groepen 6, 7 en 8. De wedstrijden beginnen om 13.15 uur en eindigen uiterlijk om 16.00 uur. De kinderen moeten om 13.00 uur aanwezig zijn. Wie vindt het leuk om een groepje te begeleiden? Graag zo snel mogelijk via de mail aanmelden als u wilt begeleiden, dan kunnen we op tijd teams maken.

Verkeer
Het verkeersexamen komt langzaam dichterbij. Op 5 april zullen de leerlingen het theoretisch Verkeersexamen gaan maken. De leerlingen krijgen 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De komende tijd gaan we daarom extra aandacht aan verkeer besteden. Aanstaande vrijdag staat de eerste leuke activiteit op het programma. Vrijdag 23 februari doen wij met de hele school mee met een verkeersprogramma olv ANWB Streetwise. Voor groep 7 betekent dit dat zij een theorieles zullen krijgen en daarna deelnemen aan het onderdeel ‘’Trapvaardig’’. Dit onderdeel wordt aangeboden op het schoolplein. Hiervoor hebben de leerlingen een fiets nodig.

Jarigen Op 5 maart wordt Marleen 11 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Afgelopen vrijdag heb ik mijn verjaardag in de klas gevierd. De leerlingen hebben samen de ochtend georganiseerd en prachtige optredens opgevoerd. Het was ontzettend gezellig en ik wil alle leerlingen bedanken voor deze gezellige dag.

Huiswerk/Toetsen

  • Vrijdag 23 februari: Eerste hoofdstuk werkstuk
  • Maandag 5 maart: Toets geschiedenis
  • Presentaties taal