Voorleeswedstrijd
Afgelopen maandag hebben we de voorleeswedstrijd in de bibliotheek op school gehad. Wat was het spannend om voor al die groepen voor te lezen en wat hebben Bram en Roosmarijn het goed gedaan! Roosmarijn is eerste geworden en mag onze school vertegenwoordigen. Van harte gefeliciteerd!

Sport
Woensdag 22 november heeft groep 7 het volleybaltoernooi gespeeld. Iedereen heeft ontzettend goed zijn best gedaan en sportief gespeeld. Helaas zat er deze keer geen finale in, maar ondanks dat was het een heel gezellige middag. Begeleiders bedankt!

Maandag 4 december hebben de onder en middenbouw groepen pietengym. Dit betekent dat onze gymles wordt verschoven naar donderdag 7 december.

Vrijdag 8 december zullen wij samen met groep 8 meedoen aan het mini-basketbal toernooi. Dit toernooi valt onder schooltijd dus iedereen kan gezellig mee doen. Vergeet de gymspullen niet!

Sinterklaas
Inmiddels is Sinterklaas al weer een tijdje in Nederland en bereiden wij ons voor op het grote Sinterklaasfeest. Aanstaande vrijdag gaan wij met de groepen 7 en 8 pepernoten bakken. Hierover hebben jullie bericht gehad van Elise van Wering (gr. 8). Mocht u nog willen helpen dan kunt u zich bij haar aanmelden. Dinsdag 5 december is het dan eindelijk zo ver en zullen wij Sinterklaas gaan vieren in de klas. De surprises mogen maandag 4 december na schooltijd of dinsdag 5 december voor schooltijd in de klas worden gebracht. Woensdag ochtend is er een inloopuurtje. Iedereen die thuis ook Sinterklaas viert alvast heel veel plezier gewenst.

Muziekles
Maandag 27 november hebben de leerlingen de tweede en tevens laatste muziekles gehad. De leerlingen kregen les op één van de volgende instrumenten: de klarinet, keyboard, gitaar of viool. Iedereen heeft enthousiast mee gedaan en uiteindelijk hebben zij met z’n alles twee liedjes gespeeld. De leerlingen hebben allemaal een folder van de muziekschool mee gekregen.

De vakken
Naast al deze activiteiten zijn we natuurlijk ook nog druk met de ‘gewone’ lessen.

Met natuur gaat het dit blok over het bos en het tropisch regenwoud. Eindelijk de perfecte kans om lekker het bos in te gaan. De leerlingen hebben zich verdiept in de verschillende lagen in het bos: de moslaag, de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag. Hier hebben we foto’s van gemaakt en gekeken welke dieren in welke laag wonen. Als het weer het een beetje toelaat gaan we deze week opnieuw het bos in om te gaan kijken naar de verschillen tussen sporenplanten en zaadplanten. Dit blok zal ik op een andere manier afsluiten dan met een toets en de leerlingen krijgen dan ook geen samenvatting mee naar huis.

Met taal zijn we gestart met het thema familie. Inmiddels hebben we de woordenschat lessen gehad en hebben de leerlingen spreekwoorden die passen bij dit thema geleerd. Deze week maken we een start met het schrijven van het verhaal en het maken van een stamboom.

Met Engels starten wij deze week met het nieuwe blok. We zullen het over het thema eten gaan hebben. De kinderen leren hoe zij eten kunnen bestellen en hoe de ober zou kunnen reageren.

Jarigen
Op 12 december wordt Stan 11 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Huiswerk/Toetsen
Boekbesprekingen

Overige:
Ik heb nog niet van iedereen het toestemmingsformulier voor het publiceren van foto’s terug gekregen. Zouden jullie dit zo snel mogelijk aan jullie kind willen meegeven?