De kop is er weer af! De leerlingen zitten alweer bijna twee weken in groep 7. En wat hebben we al weer een hoop activiteiten achter de rug. Zo zijn we de afgelopen weken bezig geweest met elkaar beter te leren kennen d.m.v. de filmpjes die zijn gemaakt waarin de leerlingen zichzelf voorstellen en de spelletjes die we doen. De leerlingen hebben samen groepsregels opgesteld en ondertekend. U kunt de regels lezen op de deur van groep 7.

De eerste week zijn de leerlingen druk bezig geweest met het project ‘De perfecte school’. In groepen zijn zij aan het werk geweest met het ontwerpen van de perfecte school.  Hierbij moesten zij nadenken over het school gebouw, de vakken die worden gegeven, het team dat op hun school zal werken en natuurlijk het budget. De leerlingen hebben prachtige scholen ontworpen en hebben ze vrijdag 8 september aan elkaar gepresenteerd.

Afgelopen week zijn we dan ook weer begonnen met de reguliere vakken zoals rekenen, spelling en taal. Bij rekenen zijn we deze week bezig met het herhalen van stof uit groep 6. We hebben aandacht besteed aan de breuken, de tafels, cijferend vermenigvuldigen en het metriek stelsel. Vanaf maandag zullen we beginnen met blok 1. Hierin komt het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen veelvuldig aan de orde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan breuken, het metriek stelsel en zowel analoge als digitale klokken.

Met spelling zijn we druk bezig met het aanleren van de nieuwe spellingregels. Inmiddels kennen de leerlingen al heel wat spellingcategorieën ‘op de staal manier’, zo hebben we het gehad over het plankwoord, het hakwoord, het zingwoord, het langermaakwoord, het luchtwoord, het kilowoord en de klankgroepwoorden. Mocht u hier meer over willen weten dan mag u natuurlijk altijd even langs komen.

Met Taal werken we dit eerste blok aan het thema strips met als uiteindelijk eindproduct een eigen strip. We hebben inmiddels een les woordenschat, taalverkennen en spreken en luisteren gehad. De woorden die de leerlingen leren zijn pittig, denk aan: accentueren, context, creëren, gedetailleerd, illustreren en symboliseren, maar worden regelmatig in opdrachten en leuke filmpjes aangeboden en herhaald. Volgende week beginnen we met de eerste schrijfles.

Argus Clou start dit jaar met aardrijkskunde. In hoofdstuk 1 gaan we het hebben over het ontstaan van seizoenen, de verschillende klimaten en de invloed hiervan op de natuur en natuurlijk hoort er een stuk topografie bij.

Jarigen In de eerste twee weken  na de vakantie hebben Esmee en Adar hun verjaardag gevierd. Een gezellige start van het jaar! Nog van harte gefeliciteerd!

Op 25 september wordt Indy 10 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd.

Tips voor thuis

  • Op verschillende internetsites, bijvoorbeeld https://schooltv.nl/ en https://www.hetklokhuis.nl/, zijn leuke en leerzame filmpjes te vinden die aansluiten bij Argus Clou. Dit kan leuk zijn om eens samen te bekijken.

Huiswerk/Toetsen Vrijdag 29 september: Toets aardrijkskunde Argus Clou (samenvatting en begrippenlijst zijn inmiddels meegegeven naar huis)
Groetjes, Groep 7