Helaas komt aan alles een einde, zo ook aan het groepsnieuws van groep 7. Wij willen via deze weg alle hulpouders bedanken die geholpen hebben afgelopen jaar. We vonden het erg fijn! We kijken met plezier terug op een fantastisch, gezellig schooljaar! Lief en leed is met elkaar gedeeld. Het lachen met elkaar, de inzet voor de diverse toernooien, de avond4daagse, the Daily Mile, het schoolfeest met het te gekke optreden, het schoolreisje naar het zwembad, de vele malen dat we met z’n allen naar het bos gingen, het uitje naar het Drents Museum. Daar is de deur met foto’s het bewijs van. We wensen jullie allen een hele fijne zomervakantie toe, en we zien elkaar vast nog wel eens in de wandelgangen!

Voorlopige advies gesprekken

Gisteren zijn de oudergesprekken naar aanleiding van de entreetoets begonnen. In deze gesprekken worden de resultaten van de entreetoets besproken en zal er een voorlopig advies gegeven worden. Het advies dat gegeven wordt, is gebaseerd op de resultaten van groep 6 en 7. Het voorlopige advies geldt als denkrichting wbt het niveau van de vervolgschool. Met dit voorlopige advies in het achterhoofd kunnen de kinderen nog doelgerichter aan het werk in de volgende groep. Omdat er in groep 8 nog diverse ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn, zullen we pas in groep 8 het definitieve advies geven. We kunnen wel met recht zeggen dat we trots op een ieder zijn! Goed gedaan allemaal!

Verrassingsuitje

Als afsluiting van het schooljaar gaan we aankomende dinsdag met de klas nog iets leuks ondernemen. Die dag zal er dan ook geen gym gegeven worden en verwachten we alle kinderen om 08.30 uur in de klas. Alle kinderen zullen die dag tussen de middag overblijven op school. Graag wel een fruittas en drinken meegeven, voor de lunch wordt gezorgd. Kom allemaal op de fiets! Wat we die dag gaan doen is en blijft een verrassing!

Nieuws en mededelingen

– De laatste donderdagochtend voor de zomervakantie is Jose voor het laatst. Er zal dan op iets lekkers getrakteerd worden.
– Vrijdag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij!

Huiswerk

– Voor nu toch echt geen huiswerk meer. Lekker genieten van de vakantie!