Algemeen nieuws
De leerlingen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de CITO’s. Het einde daarvan is nu wel in zicht. Dan is ontspanning in de vorm van creativiteit wel heel fijn. Zie ook de foto voor een zeer goed gelukt resultaat. Met z’n allen inzet geleverd voor het maken van een groepswerk. Natuurlijk te bewonderen in de klas. Noteert u alvast de data 19 februari en 22 februari in uw agenda? Op deze dagen zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Bij dit gesprek zal uw kind ook aanschuiven. Als er zaken zijn die wij dan graag alleen met u als ouder(s) willen bespreken, dan zullen wij dat van te voren aangeven.

Rapporten
Op vrijdag 16 februari krijgt uw kind haar/zijn rapport mee naar huis. Heeft u het rapport van uw kind nog thuis liggen, wilt u deze dan meegeven naar school? Alvast bedankt!

Olympische spelen
Binnenkort starten de Olympische Spelen. In het kader daarvan heeft groep 6 een speciale OS gymles op maandag 5 februari. Graag denken om het meegeven van de gymtassen. Alvast bedankt!

Voorstellen juf Linda Nieboer
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 6, mijn naam is Linda Nieboer, ik ben 25 jaar oud en ik zit op dit moment in het laatste jaar van de PABO. Vanaf maandag 5 februari mag ik les komen geven op maandag, dinsdag en woensdag aan de leerlingen van groep 6. Ik kijk hier heel erg naar uit! De komende weken zal ik ingewerkt worden zodat ik daarna de klas zelfstandig kan draaien. Juf Sita en juf Jildou zullen uiteraard op hun werkdagen aanwezig zijn om mij en de leerlingen te kunnen ondersteunen waar nodig. Afgelopen maandag was ik in de klas om de leerlingen te leren kennen en de sfeer te proeven in de klas. Dit heb ik als zeer prettig ervaren. Ik vind het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders/verzorgers van de leerlingen en zal daarom ook mijn best doen om aanwezig te zijn bij de komende oudergesprekken zodat ik u persoonlijk kan ontmoeten.  Mocht u vragen hebben over wie ik ben of in de toekomst over uw kind, aarzel dan niet en spreek mij gerust op het schoolplein aan!  Ik heb in ieder geval super veel zin om de komende maanden werkzaam te mogen zijn op CBS de Tol.

Groeten, Linda Nieboer Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. E-mail: linda_a_nieboer@hotmail.nl

Jarigen
In februari hebben we 1 jarige in de groep. – Marc wordt op vrijdag 23 februari 11 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd.

Tips voor thuis
In groep 6 zijn we momenteel druk bezig met het oefenen van het cijferend optellen en cijferend aftrekken, de snelste manier om plus- en minsommen op te lossen. Het is belangrijk dat de leerlingen zich het cijferen eigen maken, aangezien de getallen waarmee ze werken steeds groter worden. Bij het cijferend optellen en aftrekken is het belangrijk dat de leerlingen de getallen goed onder elkaar zetten (eenheden, tientallen, honderdtallen enz.). Vervolgens kan er gerekend worden. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen beginnen bij de eenheden (rechts beginnen) en dat er van boven naar beneden wordt gerekend. We hanteren de begrippen optellen bij de buren (bij het cijferend optellen) en lenen bij de buren (bij het cijferend aftrekken). Op Youtube zijn allerlei instructiefilmpjes te vinden die het cijferend optellen en aftrekken uitleggen. Maar uiteraard kunt u ook terecht bij de leerkrachten als u vragen over bovenstaande hebt.