Algemeen nieuws
Er zijn nu al heel wat kinderen in groep 6 die hun spreekbeurt hebben gepresenteerd. En wat doen ze dat met ongelooflijk veel enthousiasme en inzet. De leerlingen nemen vaak allerlei materialen mee (of levende dieren J), maken een mooie PowerPointpresentatie en er wordt veel interessante informatie verteld. Zo weten we bijvoorbeeld inmiddels al meer over de Maya’s, de Olympische Winterspelen en Het Menselijk Lichaam. Het is een genot om de leerlingen te zien presenteren. De overige activiteiten blijven natuurlijk niet onopgemerkt. Op vrijdag 9 maart was er een uni-hockey toernooi in De Zwet. En op woensdag 28 maart is het zwemtoernooi voor onder andere groep 6. Een aantal leerlingen uit groep 6 die hebben meegedaan aan het schaaktoernooi, mogen binnenkort nogmaals in actie komen. Ook kwam er nog een activiteit van Veilig Verkeer Nederland tussendoor. Genoeg te doen!

Bezoek aan Drents Archief
In het kader van het kunstproject “Historie met een knipoog” gaan de leerlingen van groep 6 op dinsdag 20 maart naar het Drents Archief in Assen. We zullen met de bus naar de hoofdstad van Assen reizen. Graag zien we alle kinderen om 8.15 uur op het schoolplein zodat we om 8.20 uur met z’n allen in de bus zitten en naar Assen kunnen vertrekken. Het is niet nodig dat de leerlingen hun fruittas meenemen naar Assen. We verwachten weer tegen de pauzetijd op school terug te zijn. De gymles komt die dag wel te vervallen. We hopen op een interessant en leuk bezoek (maar dat zal vast goedkomen)!

Jarigen in maart
In maart zijn er een aantal leerlingen jarig. Lichelle is 11 jaar geworden op 4 maart. Nog van harte gefeliciteerd!! Maikon viert op 14 maart dat hij 10 jaar is. Hieperdepiep hoera! De volgende in het rijtje is Suzet. Op 26 maart wordt zij 10 jaar. Alvast van harte!

Toets
Vrijdag 23 maart. Toets Argus Clou: Natuur, thema 3 (speurneuzen en luistervinken) – de samenvatting is inmiddels meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
Afgelopen week hebben de leerlingen de rekentoets gemaakt van het derde blok. De leerlingen krijgen binnenkort de toets mee naar huis zodat u kunt zien aan welke rekendoelen uw kind heeft gewerkt. De toetsen gebruiken wij onder andere als middel om na te gaan welke rekendoelen al worden beheerst en welke rekendoelen nog extra oefening behoeven. Bij het meegeven van de rekentoets is het mogelijk dat uw kind een pakketje met rekenbladen meekrijgt n.a.v. de toets. Graag zouden wij zien dat uw kind de extra oefeningen maakt. Zijn de bladen gemaakt dan kunnen ze mee naar school genomen worden om na te kijken. Ook is het mogelijk dat uw kind, los van de bovengenoemde rekentoets, eens wat extra oefenmateriaal mee naar huis krijgt voor spelling of rekenen. Bent u middels dit Tolbriefje in ieder geval op de hoogte.