Algemeen nieuws
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Groep 6 telt inmiddels 26 leerlingen. We verwelkomen Christina in onze groep. Het is net alsof ze altijd al in deze groep heeft gezeten. En wat fijn ook dat de leerlingen van groep 6 haar zo welkom laten voelen.
Vanaf maandag 5 februari verwelkomen we ook juf Linda in onze groep. Juf Linda heeft een proefles gegeven in groep 6 om als LIO-stagiaire te kunnen starten. En dat heeft ze heel goed gedaan. LIO staat voor leraar in opleiding. En de LIO-stage is de allerlaatste stage om te kunnen afstuderen aan de PABO. Vanaf februari zal juf Linda lesgeven op maandag, dinsdag en woensdag. Dit betekent dat op die dagen juf Sita en juf Jildou op de achtergrond werkzaam zullen zijn in groep 6 en ondersteuning bieden in andere groepen. Juf Linda zal zich in een volgend Tolbriefje natuurlijk even voorstellen. We houden u op de hoogte.
Heeft u al onze boot gezien die op het prikbord hangt (zie anders ook de foto bij dit Tolbriefje)? De boot hoort bij het thema “Zeebenen” van Staal taal. De leerlingen leren allerlei woorden die te maken hebben met het thema. Ook hebben we verschillende zeemansliederen gelezen, geanalyseerd en gezongen. En dat klinkt heel gezellig. Als eindopdracht werken de leerlingen toe naar het maken van een couplet van een eigen lied.
Ssssstttt……wij werken aan de CITO toetsen de komende weken. Dinsdag hebben we een start gemaakt en zo zullen we elke week een aantal onderdelen afronden.
Ook start groep 6 binnenkort met het project Leesvirus. Dat is een leesbevorderingsproject voor leerlingen uit groep 5 / 6. Het project gaat over tien mooie, spannende en grappige boeken. De kinderen lezen de boeken, delen hun mening over de gelezen boeken, wisselen leeservaringen uit en ze doen mee aan de quiz. De uitslag van de quiz bepaalt welk boek het meest besmettelijk is.

Spreekbeurt
Alle kinderen weten inmiddels een datum voor hun spreekbeurt. De leerlingen hebben een lijst meegekregen waarop deze informatie staat. Voor de kerstvakantie is er al informatie meegegeven over hoe een spreekbeurt uit te werken (extra exemplaren liggen in de klas voor het geval dat….). Mocht een datum tot problemen leiden, dan is overleg natuurlijk mogelijk.

Toetsen
– Vrijdag 26 januari: Topografie Argus Clou thema 2 – de kaarten om te oefenen zijn inmiddels meegegeven naar huis. Er zitten vanaf nu ook kaarten in kleur bij.

Jarigen
Amée is 10 jaar geworden op zondag 14 januari. Nog van harte gefeliciteerd. Karlijn Wesseling wordt op zaterdag 27 januari 10 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd.

Tips voor thuis
Zoals hierboven beschreven starten wij binnenkort in de klas met het project Leesvirus. Elke dag even lezen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen leren zo de betekenis van woorden, ze doen allerlei achtergrondkennis op en lezen heeft ook een positieve invloed op het begrijpend kunnen lezen. Maar dan is het soms lastig om boeken uit te zoeken die uw kind ook leuk vindt. Op www.hetbestekinderboek.nl krijgt u als ouder allerlei tips over kinderboeken. De kinderboeken staan in boekenkasten per leeftijd. Als u klikt op een boek kunt u een samenvatting lezen van het boek. Ook staan er reviews van ouders over het boek.