Algemeen nieuws
De herfstvakantie is voorbij en de leerlingen zijn weer uitgerust. En deze week zijn we goed begonnen met de presentaties voor de leerlingenraad. Annelinde, Floor, Lyne, Karlijn, Bas en Pelle hebben hun ideeën aan de klas gepresenteerd en dat hebben ze super gedaan! Ook hebben de kandidaten een poster gemaakt die hun ideeën weergeven (de posters hangen in de klas). Nu is het aan de rest van de klas om de ideeën goed te wikken en wegen. Donderdag zal de stemming van de leerlingenraad zijn. De leerlingen mogen 2 stemmen uitbrengen: één voor een meisje en één voor een jongen. We zijn benieuwd wie de klassenvertegenwoordigers worden. Met rekenen hebben we deze week het cijferend optellen en aftrekken (de sommen onder elkaar opschrijven en dan optellen of aftrekken) geïntroduceerd. Voor de leerlingen is het cijferen een nieuwe manier om sommen met grotere getallen uit te rekenen. Sommen met grotere getallen zijn lastiger om uit het hoofd op te lossen en dus komt het cijferen om de hoek kijken. Het cijferend aftrekken (met het bekende ‘lenen bij de buren’) en het cijferend optellen (met het bekende ‘onthouden en optellen bij de buren) vergt veel inoefening, maar eenmaal onder de knie is de kans op het maken van fouten een stuk kleiner. Met taal zijn we toe aan thema 2: pronkstukken. Pronkstukken zijn mooie of bijzondere voorwerpen. De leerlingen leren allerlei woorden rondom dit thema zoals bijvoorbeeld: bestuderen, de categorie, de collectie, compleet, het detail, de expositie, gewild, de liefhebberij, het object, omvangrijk, ordenen, modern, de passie, het pronkstuk, de rage, samenstellen, uitstallen, de verzamelaar, de vondst, zeldzaam. Alle woorden die de leerlingen krijgen aangeboden, hangen op het prikbord in de klas. De leerlingen mogen (alleen als ze het zelf willen) ook een pronkstuk mee nemen naar school. In de klas hebben we een letterbak staan om kleine pronkstukjes te kunnen uitstallen. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan het maken van de lampionnen. Natuurlijk komen ze op tijd af voor 11 november. Nu maar hopen op droog weer, zodat de lampionnen mooi tot hun recht komen.

Jarigen
In de herfstvakantie is Thijmen op 26 oktober 10 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! Volgende week, om precies te zijn op 8 november, wordt Sanne 10 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Toets
Vrijdag 10 november. Toets Argus Clou: Geschiedenis, thema 1 – de samenvatting is inmiddels meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
De tip voor thuis heeft te maken met het thema wat de leerlingen behandelen bij taal: Pronkstukken. Het is erg leuk om eens een gesprek te voeren met jullie zoon/dochter over pronkstukken. Wat waren/zijn voor jullie pronkstukken en waarom? Wat is voor jullie zoon/dochter een pronkstuk en waarom? Waar vind je pronkstukken? Waarom zijn sommige pronkstukken zo bijzonder en duur (denk eens aan beroemde schilderijen)? Er zijn natuurlijk nog meer vragen te bedenken om te gebruiken voor een gesprek over pronkstukken.