Algemeen nieuws
We zijn alweer een aantal weken bezig in groep 6 en de juffen en kinderen raken steeds meer aan elkaar gewend. Ook raken we steeds meer gewend aan de nieuwe methodes voor spelling en staal. De komende weken staat er weer een aantal activiteiten gepland. Allereerst is op vrijdag 29 september de processie van het Berend Botje project (zie ook de foto voor een impressie). U heeft daar al informatie over gekregen. Woensdag 4 oktober is de start van het Kinderboekenweek. Vrijdag 6 oktober staat de puzzeltocht gepland. Het eerste sporttoernooi van dit schooljaar is het korfbaltoernooi. Kinderen kunnen zich tot uiterlijk eind deze week opgeven voor dit toernooi. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar begeleiders van teams. Kunt u daar alvast over nadenken. Ik (juf Sita) zal de komende weken minder op school en in groep 6 aanwezig zijn. Mijn man wordt deze week geopereerd en krijgt een nieuwe hartklep. De situatie maakt dat ik eerst thuis nodig ben en als de situatie het weer toelaat, zal ik weer lesgeven. Ik hoop op jullie begrip hiervoor.

Jarigen
Begin oktober is Ellemijn jarig. Op 7 oktober viert zij haar negende verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd.

Toets
Dinsdag 10 oktober. Toets Argus Clou: Natuur, thema 1 – de samenvatting is inmiddels meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
Huiswerk leren In deze Tolbrief staat een datum genoteerd voor een toets natuur. Hoe leer je eigenlijk voor een toets? Wat is een goede/leuke aanpak? Kinderen leren allemaal anders. De één pakt het sneller op dan de ander. Een leuke en effectieve manier om bijvoorbeeld te leren is door er een Mindmap bij te maken. Dit hebben de leerlingen al wel eens in de klas gemaakt. Een goede Mindmap geeft een overzichtelijk beeld van de leerstof, doordat de relaties en het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken duidelijk wordt. Wanneer u dit opzoekt op het internet krijgt u veel voorbeelden. Andere effectieve methoden om beter te kunnen onthouden:

  • Hardop lezen
  • Tekeningen (doodles) maken tijdens het luisteren
  • Aantekeningen maken
  • Ezelsbruggetjes maken
  • Rijmen/muziek/cadans/ritme
  • Herhalen
  • Een verhaal maken van de dingen die je wilt onthouden. Nog beter een verhaal maken van dingen met beelden die je wilt onthouden.

Proeftoets maken/proefvragen maken