Algemeen nieuws

De eerste weken zitten er weer op. Wat was het spannend om in een nieuwe groep te beginnen. Ik ben erg tevreden over hoe de kinderen het doen. Afgelopen weken hebben we veel spelletjes gedaan. Elkaar leren kennen en ontdekken wat we kunnen verwachten was het doel van deze spelletjes. Deze spelletjes komen de aankomende weken ook weer terug. We doen veel samenwerkingsspelletjes. De kinderen van groep 5 en 6 worden dan gemixt.

Daarnaast zijn we bezig geweest met regels en afspraken. Dit hebben we samen gemaakt. De kinderen hebben opgeschreven wat ze belangrijk vinden en dit hebben we in de klas besproken. Hier zijn 5 regels uitgekomen en 5 taken voor de klassendienst. Ook hebben we de 1e verjaardag al gevierd. Lotte van Slageren is in de vakantie 8 jaar geworden, hiep hiep hoera!

De 2e week zijn we begonnen met werken. De eerste taal/reken en spellingslessen zijn gemaakt en dit gaat al heel goed. Het is voor de kinderen nog wel wennen om in een combinatiegroep te werken, maar dit doen ze al heel goed. Ik ben nu al erg trots op de kinderen.

In onze klas zijn 2 ‘nieuwe’ leerlingen gekomen, Jolé en Stef. Jolé komt uit Zuidlaarderveen en Stef woont in Zuidlaren. We hopen dat ze beide een fijne tijd hebben bij ons in de klas en bij ons op school.

De aankomende weken gaan we bezig met het project ‘Berend Botje’. We krijgen gastlessen en gaan allerlei dingen maken. Hiervoor hebben we nog wel materialen nodig. De kinderen mogen fietsbanden, blikken en blikjes, plus andere glimmende materialen (blingbling). Bijv. oud bestek, glimmende deksels van glazen potten, oude pannendeksels meenemen.

Ten slotte vond deze week ook de informatieavond plaats. Wat fijn dat er zoveel ouders waren, nogmaals bedankt voor uw komst.

We hebben veel zin dit schooljaar en zullen er met z’n allen voor zorgen dat dit een fantastisch schooljaar wordt.

Verjaardagen

Hieperdepiep Hoera voor:

Yara uit groep 5, ze wordt 20 september 8 jaar. Sophie uit groep 6, ze wordt 28 september 9 jaar.

Toetsen/huiswerk

We doen het nog even rustig aan met de toetsen. De kinderen moeten wel de tafels goed oefenen.

De tafel van 7 en 8 vinden de kinderen nog lastig.

Tips voor thuis en doelen van groep 5/6

Rekenen

Getallen zijn overal. Ook in huis zijn allerlei getallen te vinden. Op een pak melk staat “1 liter”, op de rol koekjes “150 gram”, een boek heeft 126 bladzijden, de televisie staat op “3”, etc. Al deze getallen betekenen iets anders: inhoud, gewicht, aantallen bladzijden, nummer van het kanaal, etc. De opdracht bij dit spel is het vinden van zo veel mogelijk soorten getallen in 5 minuten. Voor dit spel heeft u een kookwekker nodig. Daarnaast heeft u pen en papier nodig voor iedereen die meedoet.

Alle deelnemers krijgen een pen en papier. Ieder begint in een andere kamer van het huis. De kookwekker wordt gezet en dan kan het spel beginnen. Ieder zoekt zoveel mogelijk getallen door het hele huis. Er mag bijvoorbeeld ook in de koelkast gekeken worden. Schrijf alle getallen die je vindt op, en ook wat ze betekenen. Dus “1 liter melk, 126 bladzijden, televisie staat op 3”.

Als de vijf minuten om zijn komt iedereen bij elkaar en worden alle getallen met elkaar vergeleken. Wie de meeste verschillende getallen gevonden heeft, heeft gewonnen! Iedereen mag dus, bijvoorbeeld, maar één keer het aantal bladzijden van een boek meetellen.

Misschien is het ook leuk om thuis eens in gesprek te gaan met uw kind over wiskundige onderwerpen. Het gaat dan niet zozeer om het berekenen van het goede antwoord, maar meer om het wekken van nieuwsgierigheid. Zaken uit het dagelijkse leven, onderwerpen die op het Jeugdjournaal aan de orde komen en nieuws uit de krant kunnen aanleiding zijn voor wiskundige gesprekjes.

Hopelijk zie ik u dinsdag of donderdag bij de kennismakingsgesprekken. Tot dan!

Groet,

Renske Buurman