Algemeen nieuws

Wat hebben we het druk. Sinterklaas komt eraan en daarnaast zijn we begonnen voor de kerstviering/kerstmarkt (hiervoor hebben we nog overhemden nodig). Ook het ‘gewone’ werk gaat door. Met taal, rekenen en spelling starten we in december met een nieuw blok.

Groep 5 heeft blok 2 van geschiedenis afgesloten en gaat verder met blok 2 van aardrijkskunde. We gaan werken over de stad en het platteland en over een natuurkundige en thematische kaart. Groep 6 gaat in december beginnen met blok 2 van geschiedenis. Hierin werken we over de tijd van de monniken en ridders.

In het vorige groepsnieuws stond dat de kinderen op 23 en 24 november een spellingstoets hebben.

Deze toets is nog niet afgenomen. Omdat de spellingslessen gesplitst worden, in plaats van 1 dag doen we nu 2 dagen over een les. Op deze manier hebben we iets meer tijd om te oefenen met bepaalde onderdelen, zoals het onderwerp, persoonsvorm en de werkwoorden. De toets is dus naar een andere datum verplaatst (30 novemer groep 5 en 1 december groep 6).

Verjaardagen

Hieperdepiep Hoera voor:

Er zijn de komende weken geen kinderen jarig.

Toetsen/huiswerk/belangrijke data

Groep 5 heeft toets spelling blok 2 op 30 november.

Groep 6 heeft toets spelling blok 2 op 1 december.

Groep 5 heeft toets rekenen blok 2 op 11 december.

Groep 6 heeft toets natuur/techniek blok 1 op 11 december.

12 december taaltoets blok 2, zowel groep 5 als groep 6.

Groep 6 heeft toets rekenen blok 2 op 13 december.

Blijf je tafels goed oefenen.

http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/ is een handige site om de tafels mee te oefenen.

Tips voor thuis en doelen van groep 5/6

Taal

Tijdens de taallessen in groep 5 werken we over de nacht. De kinderen leren woorden dit horen bij dit thema, bijv. aardedonker, dutten en dommelen. Aan het eind van dit blok schrijven de kinderen een nachtgedicht en lezen deze voor.

In groep 6 is het thema zeebenen. De kinderen leren de woorden de vloot, het vrachtschip, de veerboot en het passagiersschip. Aan het eind van dit blok kunnen de kinderen een zeemanslied schrijven en zingen J

Rekenen

In groep 5 maken de kinderen plus en minsommen tussen de 100 en 1000.

In groep 6 maken de kinderen een eerste stap naar vermenigvuldigen onder elkaar.

Spelling

In groep 5 wordt de volgende spellingscategorie aangeboden in blok 3; kilowoorden: ik hoor de /ie/ maar schrijf de /i/. Daarnaast wordt het bijvoeglijk naamwoord aangeboden.

In groep 6 worden de volgende spellingcategorieën aangeboden; taxiwoorden: ik hoor de /ks/, maar schrijf de /x/.

Chefwoorden: ik hoor /sj/, maar ik schrijf /ch/. Daarbij wordt bij de werkwoordspelling stam+ t aangeboden en bij grammatica gaat het over het bijvoeglijk naamwoord met aardrijkskundige namen.

Renske Buurman