Er is alweer een week voorbij en wat hebben we veel gedaan deze week. In groep 5 zijn we met rekenen bezig geweest met getallen tot 1000. In groep 6 zijn we aan het rekenen met aanzichten en plattegronden. Bij de taallessen leren we steeds meer woorden die horen bij het ziekenhuis of pronkstukken. Bij spelling hebben we een herhalingsweek gehad. Er is extra goefend met lidwoorden, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en hulpwerkwoorden. Dit is nog best moeilijk. Gelukkig komt dit bijna elke les weer aanbod.

In het vorige groepsnieuws stond dat we één leerling moesten kiezen voor de leerlingenraad. Bij groep 6 is dit Carmen geworden. We wensen Carmen veel plezier in de leerlingenraad. Ten slotte zijn we tijdens de gymlessen aan het oefenen voor het volleybaltoernooi van 22 november. Op die dag eten de kinderen op school en worden de kinderen, die aan het toernooi deelnemen, door een leekracht van school naar de zwet gebracht.

Verjaardagen

Hieperdepiep Hoera voor:

Er zijn de komende weken geen kinderen jarig.

Toetsen/huiswerk/belangrijke data

20 november, lootjes trekken voor sinterklaas.
20 november komt schrijver Jozua Douglas bij ons op bezoek.
Op 21 november is er een atletiek toernooi. De groepen 5, 5/6 en 6 starten om 08:45 en eindigen om 10:30. De kinderen lopen onder begeleiding van de groepsleerkracht.
Op 22 november is het volleybaltoernooi.
Groep 5 heeft toets spelling blok 2 op 23 november.
Groep 6 heeft toets spelling blok 2 op 24 november.
Voor de kinderen van groep 5; blijf je tafels goed oefenen.
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/ is een handige site om de tafels mee te oefenen.

Tips voor thuis en doelen van groep 5/6

Spelling groep 5
De leerlingen leren dat aardrijkskundige namen met een hoofdletter geschreven moet worden. Zoals Zuidlaren, Sleen en Groningen
Leren schrijven van woorden met –eren, -enen en –edelen. Zoals jongeren, oefenen, rinkelen .

Spelling groep 6
Herhalen de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd. Zoals ik hoor- ik hoorde- ik heb gehoord.
Herhalen van de verleden tijd van het klank veranderde werkwoord. Zoals ik zwem- ik zwom.
De leerlingen leren de voorzetsels herkennen. Zoals tussen, onder, op en achter.

Groet,
Renske Buurman