Algemeen nieuws

Na een heerlijke week vakantie was het weer tijd om te beginnen. In groep 5 zijn we met rekenen bezig geweest met het aflezen van de liters en deciliters. Ook hebben we bekeken of er echt wel 12 liter in een emmer past. In groep 6 zijn we aan het rekenen met geld en breuken. Met taal zijn we begonnen aan een nieuw blok. Bij groep 5 gaat dit over het ziekenhuis. De kinderen weten wat een chirurg doet en wat een dokter doet. In groep 6 gaat het over pronkstukken. We hebben het gehad over het detail, een verzameling en categorieën. Bij spelling hebben de kinderen van groep 6 de regel van de cent woorden geleerd.

Ten slotte gaat volgende week de leerlingenraad beginnen. Aankomende donderdag (2 november) hebben we een verkiezing in de klas. We stemmen wie onze klas mag vertegenwoordigen bij de leerlingenraad.

22 november is het volleybal toernooi. De kinderen kunnen zich bij mij opgeven.

Het broertje van Anna is 4 jaar geworden en gaat naar school. Hieronder leest u een bericht van de ouders van Anna en Ruben.

Zoals de meesten van jullie weten heeft Anna een jonger broertje, Ruben. Hij is in de herfstvakantie 4 jaar geworden en gaat nu dus naar school. Maar niet naar De Tol. Hij begint deze week op de Fiduciaschool in Groningen, een school voor speciaal basis onderwijs.
Wij hebben – in goed overleg met De Tol, het kinderdagverblijf en Yorneo – voor deze school gekozen omdat Ruben een jongen is die meer dan gemiddelde aandacht nodig heeft. Krijgt hij dit niet, dan gaat hij gek/stout doen, om maar aandacht te krijgen. Negatieve aandacht is immers ook aandacht! Daarnaast is hij gevoelig voor prikkels waardoor hij soms erg druk is. Hoe meer kinderen in de groep, hoe meer prikkels en hoe drukker hij wordt. Op De Tol zijn de kleuterklassen groot, op de Fiduciaschool komt Ruben in een klas met 12 kinderen, met een leerkracht en een onderwijsassistent. Hierdoor kan er meer individuele aandacht geboden worden en daar is Ruben bij gebaat. Het geeft hem de kans om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Sommige mensen reageren geschrokken als ze dit horen, ‘je wilt toch niet dat je kind naar het speciaal basisonderwijs gaat’? maar wij zij erg blij dat Ruben deze kans krijgt! Het is voor hem op dit moment de beste keuze. En welke ouder wil niet het beste voor zijn kind?

Verjaardagen

Hieperdepiep Hoera voor:
Er zijn de komende weken geen kinderen jarig.

Toetsen/huiswerk

Maandag 6 november heeft groep 6 een aardrijkskunde toets.
Maandag 13 november heeft groep 6 een topografie toets.
Voor de kinderen van groep 5; blijf je tafels goed oefenen.

http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/ is een handige site om de tafels mee te oefenen.

Tips voor thuis en doelen van groep 5/6

Rekenen groep 5
De leerlingen kunnen vanuit een context vermenigvuldigingen maken en delingen herhalen.
De leerlingen kunnen afstanden meten in meters en kilometers.
De leerlingen leren prijzen met elkaar vergelijken.

Rekenen groep 6
De leerlingen leren rekenen met schaal.
De leerlingen kunnen een deel van een hoeveelheid bepalen met een breuk.
De leerlingen leren omtrek en oppervlakte van rechthoeken berekenen.

Groet,
Renske Buurman