Algemeen nieuws

Afgelopen weken zijn we weer druk bezig geweest met werken. Zo hebben we het met Taal over voorwerpen beschrijven gehad. Op welke manier kan je een voorwerp het beste beschrijven zodat je maatje hem zonder te zien kan tekenen. Dit was nog best moeilijk. Met spelling hebben we het in groep 5 gehad over het kilowoord en het verkleinwoord met –etje-. In groep 6 werken we over het theewoord en het caféwoord. Binnenkort sluiten we dit blok alweer af met een toets. Met rekenen leert groep 6 meer over de breuken. Breuken plaatsen in op een getallenlijn en werken met breuken in combinatie met centimeters/meters. In groep 5 leren de kinderen hoe ze ‘grote’ keersommen op moeten lossen. Keersommen zoals 8 X 15. In beide groepen zijn we gestart met het volgende thema van geschiedenis.

Omdat er vrijdag een sportdag is van het ‘Zernike’ kunnen we niet gymmen. De gymkleding kan dus thuis blijven.

Even voorstellen:
Ik ben Deborah van der Molen en ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent op het Noorderpoort college in Groningen. Voor mijn opleiding kom ik hier 20 weken stage lopen op de maandag in groep 5/6 en op de donderdag en vrijdag in groep 3. In mijn vrije tijd werk ik bij de rooie kater en kijk ik graag films of lees ik boeken. Ik heb heel veel zin om deze 20 weken hier af te maken en veel ervaring op te doen.

Verjaardagen

23 maart wordt Sem 10 jaar.

Belangrijke data

19 maart wordt er voorgelezen in het Drents.

23 maart krijgen we een judo les

Toetsen/huiswerk

21 maart heeft groep 5 een toets over blok 4 van spelling.

Op 22 maart heeft groep 6 de toets van spelling.

Renske Buurman