Algemeen nieuws
Deze week hebben wel veel toetsen gemaakt. In beide groepen hebben we blok 3 van spelling en rekenen afgerond. Daarnaast hebben de kinderen van groep 6 hun lied gezongen tijdens de taalles en de kinderen van groep 5 hebben hun ‘spannende’ verhaal gepresenteerd. Wat een leuke liedjes en verhalen hebben we gehoord.

Vrijdag hebben we geen gym, we hebben dan ANWB streetwise.

Na de vakantie beginnen we in beide groepen met nieuwe blokken voor spelling en rekenen en met een nieuw thema voor taal.

In groep 5 gaat het rekenen over ‘grote’ keersommen zoals 3×18 en leren de kinderen rekenen met omtrek. In groep 6 gaan we verder met breuken en de grote keersommen.

Met spelling gaat groep 5 verder met het verkleinwoord en leren ze de regel van de komma s woorden, zoals ’s ochtends.

In groep 6 gaan we verder met werkwoorden met stam + t. Daarnaast leren ze de regel bij de theewoorden (ik hoor de /t/ maar schrijf de /th/ en de regel bij caféwoorden.

Met taal start groep 5 met het thema Eskimo’s. Aan het eind van dit thema hebben de kinderen informatie over Eskimo’s opgezocht en kunnen dit presenteren.

In groep 6 gaat het over het thema ondergronds. Groep 6 heeft hierover informatie opgezocht, geordende en kan dit presenteren.

Daarnaast zijn we nog druk bezig met het leesvirus. Een van de opdrachten is een creatieve opdracht, een draak maken. Hier werken we in groepjes aan. Elk groepje maakt een eigen deel van de draak, daarna voegen we dit samen en wordt dit onze klassendraak (zie foto).

Ten slotte is elke maandag Deborah van der Molen bij ons in de klas. Deborah doet de opleiding onderwijsassistent en loopt bij ons in de klas haar stage. In het volgende groepsnieuws stelt ze zich voor.

Een heel fijne vakantie en tot 5 maart.

Talentenochtend
7 en 14 maart organiseren we een talentenochtend (11 tot 12 uur) voor de groepen 3, 4 en 5. Kan u heel goed kaarten maken of bent u handig met hout en wilt u graag helpen? Dan mag u zich opgeven door een mail te sturen naar r.buurman@ckcdrenthe.nl

Verjaardagen
6 maart wordt Eline 9 jaar.
11 maart wordt Sophie Kamphuis 9 jaar.

Toetsen/huiswerk/belangrijke data

Genieten van de vakantie!!

Renske Buurman