Algemeen nieuws
Deze week hebben we een bezoek gebracht aan het Drents Archief in Assen. Een archief klinkt misschien wat saai, maar de kinderen hebben vast wel thuis verteld dat het juist helemaal niet saai was! Met behulp van allerlei zoekopdrachten op de computer kwamen we stukje bij beetje meer te weten over één van de bekendste Zuidlaarders uit de geschiedenis, nl. Lodewijk (of Louis) van Heiden, die we waarschijnlijk beter kennen als Berend Botje. Leuk om op deze manier iets meer over onze eigen omgeving te leren. Binnenkort volgen er nog meer lessen in het kader van dit project “Historie met een knipoog”.

Zoals eerder gemeld, vier ik a.s. vrijdag mijn verjaardag in de klas. Ik zorg voor wat lekkers in de ochtendpauze, dus de kinderen hoeven geen drinken en fruit mee te nemen. Natuurlijk gaan we deze dag gezellige dingen in de klas.

A.s. maandag 9 april zullen enkele muziekdocenten van Klankrijk Drenthe een gastles in onze groep geven. Tijdens dit z.g. Muziekcarrousel maken de kinderen kennis met vier verschillende muziekinstrumenten. Elk kind ervaart zelf hoe het instrument bespeeld wordt en hoe het klinkt. Aan het eind van de les lukt het misschien zelfs om een in een orkestje samen te spelen…

We hebben de afgelopen weken heel veel plezier beleefd aan het Leesvirus. De meeste scholen van Tynaarlo deden mee. Heel veel van ons waren met dit virus besmet: in de klas werden de boeken verslonden! Op de site konden we onze mening geven over ieder boek en elke week deden we mee aan de quiz.

Het project is nu afgelopen, maar gelukkig blijven de boeken voorlopig in onze groep want we zijn er nog lang niet mee klaar. Daarna komen ze in onze schoolbibliotheek te staan.

Het Leesvirusproject wordt afgesloten met een feestje voor de deelnemers. Dan worden ook de winnaar van de quiz en het meest besmette boek bekend gemaakt. Dit feest is op dinsdagochtend 10 april van 10.45 tot 11.45 uur in de Ludinge. We gaan er samen met groep 6 op de fiets naar toe. Dit betekent dat alle kinderen deze dag op de fiets op school moeten komen!

Op vrijdag 20 april worden de landelijke Koningsspelen georganiseerd. Elke school kan hier op eigen wijze invulling aan geven. De dag begint in heel Nederland met het Koningsontbijt in de klas. Daarna gaan groep 4 en 5 naar de Zwet waar we voor de kinderen een sportcircuit hebben uitgezet. Voor deze ochtend hebben we nog enkele ouders nodig om een groepje te begeleiden. Via de groepsouder zal u hiervoor benaderd worden. We hopen op een gezellige en sportieve ochtend.

Spreekbeurten

De komende weken zijn de volgende kinderen aan de beurt om hun spreekbeurt te houden:
Vrijdag 6 april: Sterre
Vrijdag 13 april: Myron
Vrijdag 20 april: Martijn

 Verjaardagen

Binnenkort is het weer feest, want op woensdag 11 april is Oscar jarig. Hij wordt dan 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Tenslotte: Zorgt iedereen die mee wil doen aan de Avondvierdaagse ervoor dat het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk ingeleverd wordt?

Henk Jan Dorgelo