Algemeen nieuws
Na een weekje herfstvakantie zijn we deze week weer vol energie begonnen! Afgelopen maandag hebben we eerst eens geluisterd naar elkaars verhalen over de vakantie. Leuke verhalen over vakantie in het buitenland, uitjes naar pretparken, logeren, de film en natuurlijk even lekker veel vrije tijd! Maar nu gaan we er weer flink tegenaan op school!

Nog even en het is weer Sint Maarten. Dat betekent natuurlijk… lampionnen! Voor de vakantie hebben alle kinderen gekozen welke van de 4 aangeboden lampions ze willen maken. Deze week zijn de hiermee voor het eerst aan de slag gegaan. Ze werken dan niet in hun eigen klas, maar zitten in groepen van kinderen uit groep 3, 4 en 5 door elkaar. Elke leerkracht begeleidt dan het maken van een lampion.

Een andere activiteit die er alweer snel aankomt is natuurlijk Sinterklaas. En dat vieren we vanaf groep 5 anders dan in de onderbouw… Binnenkort krijgt u een brief met daarin belangrijke informatie voor leerlingen uit groep 5. Ik wil u vragen om dit goed door te lezen en thuis samen met de kinderen te bespreken.

Elke week hebben we een Kei van de Week in de klas. Degene de gekozen wordt, mag een kleine tentoonstelling inrichten over zichzelf en daar een korte presentatie over houden. Het is leuk om te zien hoe iedereen daar op z’n eigen manier invulling aan geeft. Daarnaast krijgt iedereen aan het eind van de week een aantal “keien” mee naar huis met complimenten van de klasgenoten. Iedereen wordt op die manier een keer in het zonnetje gezet.

Op woensdag 22 november is het schoolvolleybaltoernooi. Ook onze klas mag daar aan meedoen. In de gymlessen van juf Esther wordt al hard geoefend! Natuurlijk zoeken we ook weer begeleiders voor de teams. Ouders die een team willen begeleiden kunnen zich bij mij opgeven.

Spreekbeurten
Binnenkort starten we met de spreekbeurten. Iedereen gaat dit jaar zelf een spreekbeurt houden. Ik heb met de klas besproken hoe je informatie zoekt en hoe je een goede spreekbeurt houdt. De kinderen hebben deze informatie ook mee naar huis gekregen. Binnenkort staan de volgende spreekbeurten gepland:

10 november: Esmée
17 november: Ode
23 november: Lente

Veel succes en plezier allemaal!

Verjaardagen
Op 13 november hebben we weer een jarige. Emma wordt dan 8 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd, Emma!

Tip voor thuis
Dit jaar leren de kinderen bij aardrijkskunde over de provincies van Nederland. Vanaf blok 3 krijgen de kinderen dit ook mee als huiswerk om thuis te leren, maar ik heb gezien dat veel kinderen zeer geïnteresseerd zijn en uit zichzelf willen weten waar welke provincie ligt. Daar liggen thuis natuurlijk kansen! Kijk samen met uw kind eens in de atlas naar de kaart van Nederland. Ook komen bij aardrijkskunde de verschillende soorten kaarten aan bod. Kunnen ze daar thuis ook iets over vertellen?

Met vriendelijk groeten,

Henk Jan Dorgelo