Algemeen nieuws
Het schooljaar loopt zo langzamerhand ten einde. De rapporten zijn meegegeven en indien nodig is er met enkele ouders nog een 15-minuten gesprek gehouden.
We gebruiken deze weken om de laatste lesstof te behandelen en het schooljaar daarmee af te sluiten. Het gaat ineens heel snel!

Volgende week woensdag gaan alle klassen een half uurtje bij hun nieuwe leerkracht kijken. Iedereen kan dan even kennismaken met de nieuwe leerkracht. Natuurlijk zal er dan van alles verteld worden over het werk, de activiteiten en de bijzonderheden in groep 6. Het zal best even wennen zijn dat de groep voortaan niet meer als 1 klas bij elkaar zit. Toch weet ik zeker dat iedereen snel aan de nieuwe, kleinere groep gewend zal zijn.

In het laatste hoofdstuk van geschiedenis staat de 20e eeuw centraal. De kinderen leren o.a. over de kunststroming De Stijl en bekende namen als Rietveld en Mondriaan. Ook wordt uitgelegd hoe Nederland verzuild was en waarom dit later steeds meer verdween.

Met het afsluiten van dit hoofdstuk hebben de kinderen kennis gemaakt met alle perioden uit de geschiedenis, van de prehistorie tot nu. Volgend jaar zullen ze dezelfde tijdperken weer bij langs gaan, maar dan worden andere onderwerpen belicht.

Schoonmaakavond
Aan het eind van het jaar wordt het tijd om de boel eens goed schoon te maken. Daarom is er op maandagavond 17 juli onze jaarlijkse schoonmaakavond. Alle ouders die willen komen helpen, zijn vanaf 19.00 uur welkom. Vele handen maken licht werk! Graag zelf even een emmer en schoonmaakspullen meenemen.

Verjaardag
We hebben nog twee jarigen dit schooljaar, allebei net in de vakantie. Op 22 juli Elise 9 jaar. Vlak daarna is Pelle jarig op 24 juli. Ook hij wordt 9 jaar. Allebei alvast van harte gefeliciteerd.

Ten slotte:
Dit is het laatste stukje groepsnieuws van dit jaar. Wie weet tref ik u de komende week nog, maar via deze weg wil ik u alvast bedanken voor de samenwerking dit schooljaar. Er zijn momenten geweest, waarop de hulp van ouders onmisbaar was en het is goed dat ik dan kon rekenen u. In het bijzonder wil ik de leesouders bedanken die elke week een groepje kinderen begeleid hebben. Tenslotte wil ik Karin Dijkema en Wendy Veenhuizen bedanken, die als groepsouders steeds de hulp gecoördineerd hebben.

Ik wens iedereen alvast een heel goede vakantie en een fijne zomer toe!

Henk Jan Dorgelo