Algemeen gedeelte
Deze week hebben we twee keer een voorstelling mogen bijwonen. Woensdag was er een voorstelling vanuit kunst en cultuur en donderdag vanuit het Drents verkeersveiligheidslabel.
Beide voorstellingen werden op school in het speellokaal opgevoerd en de kinderen waren zeer enthousiast.

De brieven voor de deelname aan de avondvierdaagse zijn uitgedeeld. U kunt deze weer op school inleveren tot 10 april. Niet vergeten an te geven voor de hoeveelste keer uw kind mee doet.

Vrijdag 20 april doen we mee aan de koningsspelen. De groepen 4 en 5 doen dit gezamenlijk. We starten met het koningsontbijt  op school en zijn om 9.30 uur in de sporthal voor de sportdag.  Rond 12.00 uur lopen we weer terug naar school voor de lunch.

Vindt u het leuk en heeft u tijd om een groepje te begeleiden, graag  even aan mij doorgeven.

Met rekenen hebben de kinderen deze week geleerd  wat een kompas is en kunnen ze  op een plattegrond een route uittekenen met noord, oost, zuid en west aanwijzingen.

Met taal / spelling hebben de kinderen geleerd wat een achtervoegsel is en welke woorden je schrijft met een “b”op het eind (rib, schub, eb, krab e.d.) …..maak het woord langer en je hoort een b.

Lief en leed
De eerstvolgende jarige job is Kars… hij wordt 19 april alweer 8 jaar.

Tips
Oefenen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 apart , maar ook doorelkaar!
Misschien heeft u het spel zeeslag in huis en kunt u het met uw kind spelen. Dit sluit aan bij de rekenlessen van deze week. Hierbij wordt ook gewerkt met een kompas en moeten bepaalde routes gevaren worden.