Algemeen gedeelte

Deze weken staan o.a in het thema van de cito toeten.
Woordenschat hebben we de afgelopen dagen gemaakt en de komende dagen houden we ons bezig met  begrijpend lezen en avi lezen.

Volgende week hebben we dan nog spelling, rekenen en woordjes lezen.

De regels die we aan het begin van het schooljaar met elkaar hebben afgesproken hebben we weer besproken en gedeeld met de nieuwe kinderen in de klas.

Giel en Naomi zijn na de kerstvakantie bij ons in de groep gekomen. Naomi is verhuisd en komt van het Stroomdal en Giel is verhuisd vanuit Friesland, maar heeft ook in Zuidlaarderveen gewoond en kent al kinderen van de groep.

Fijn om te zien dat ze zich al heel thuis voelen.

Centraal staat deze weken; kunnen benoemen wat je goed/knap vindt van een ander en elkaar complimenten geven.
Iedere dag zijn er twee kinderen, die de geheime complimenten koning en koningin zijn. Aan het einde van de dag mogen de kinderen raden wie het waren.
Mooi om nu al te constateren is, dat iedereen elkaar complimenten geeft om het raden zo moeilijk te maken.

Lief en leed

Welkom Giel en Naomi. Fijn dat jullie bij ons in de groep zijn gekomen.

Inmiddels zijn er alweer een aantal jarigen geweest, Bente 30 december, Lukas , Liam en Julian 10 januari
De eerst volgende jarige job is…. Cas Veenstra. Hij wordt 11 februari alweer 8 !

Tips

De tafels van 2, 5 en 10 doorelkaar oefenen !!!

Misschien kunt u thuis ook aandacht besteden aan de regels die horen bij de verschillende categorieën van spelling.
– plankwoord : je schrijft nk, daar mag geen g  tussen
– zingwoord   : je schrijft ng, daar mag geen k  tussen
– luchtwoord : hoor je na de korte klank  cht dan schrijf je de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt , hij zegt.
– langer maak woord: eindigt een woord op een t klank, maak hem langer en je hoort of je een d of t schrijft (paard).
– eeuw/ ieuw woord : vergeet niet de u.
– aai ooi oei woord: je zegt een j , maar je schrijft een i.
– eer oor eur woord: je hoort eer, je schrijft ee, je hoort oor, je schrijft oo, je hoort eur, je schrijft eu.
– klankgroepwoord: eindigt de klankgroep op een lange klank, dan schrijf je er maar een (lopen). Eindigt het op een korte klank
dan schrijf je twee medeklinkers ( poppen).

Groeten,

Alette van Leeuwen