Algemeen gedeelte
De komende weken staan natuurlijk volop in het teken van Sinterklaas.

Zo kijken we iedere dag met de klas tijdens het fruiteten naar het Sinterklaas journaal, passen we er zo nu en dan reken-/schrijf- en taallessen op aan en natuurlijk ook de crea- en muzieklessen.

Komende vrijdag gaan we met de kinderen schoentje zetten. Dit is wat aan de vroege kant, maar klopt in de verhaallijn van het Sinterklaas journaal.

De Pietenochtend houden we op dinsdag 28 november. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed op school komen.

Volgende week dinsdag doen we met groep 3 en 4 mee aan de sport ochtend die wordt georganiseerd door onze stagiaire Jordy.

Wilt u er om denken dat de kinderen hun gymtas meenemen. We lopen iets na 10.00 uur naar de Zwet en sporten van 10.30 uur tot 12.15 uur. Daarna gaan we weer naar school gewoon tot 14.00 uur.

Mocht u zin en tijd hebben, …. we kunnen nog een paar ouders gebruiken om een groepje te begeleiden. U kunt dit aan mij doorgeven.

Volgende week donderdag 23 nov. en maandag 27 nov. staan de 15 minuten gesprekken gepland. Deze zijn facultatief.

U kunt dus zelf aangeven of u een gesprek wilt. Zelf zal ik ook een aantal van u uitnodigen.

Lief en leed
Volgende week woensdag 22 november is Aniek onze jarige Jet !

Tips
Met spelling hebben we deze week geleerd wat eer/oor/eur woorden zijn.

Het gaat er om dat woorden waarin je de bovengenoemde klanken hoort, je twee keer de o, twee keer de e, of de eu schrijft.

Misschien kunt u dit ook thuis met uw kind oefenen (welke klank hoor je… welke letters schrijf je…).

Met rekenen oefenen we veel met het tellen met tientallen en eenheden, zowel op de getallenlijn als echte sommen.

Wellicht kunt u hier thuis ook aandacht aan besteden.

Groeten,

Alette van Leeuwen.