Algemeen nieuws

Na de herfstvakantie vorige week , zijn we weer met frisse start begonnen.

Sint Maarten staat voor de deur en natuurlijk zijn we deze week begonnen met het maken van een lampion.

Net als vorig jaar maken we een lampion tijdens een crea circuit.

Samen met de groepen 3 en 5 zijn de kinderen ingedeeld in groepen en worden de lampions gemaakt in de verschillende klassen. Volgende week woensdag worden de lampions afgemaakt .

Ook zijn we weer begonnen met het bezoeken van de schoolbibliotheek. Iedere woensdag hebben we met groep 4 de mogelijkheid om een boek te ruilen. Elke dag wordt er aandacht besteed aan technisch lezen en wisselen we niveau lezen af met lezen uit je biebboek.

Voor een aantal kinderen in de groep is het vrij belangrijk dat  ze naast de reguliere lees momenten in de klas in een klein groepje nog extra begeleiding krijgen. Heeft u zin en tijd om een keer in de week een groepje te begeleiden met technisch lezen ( 8.30 – 8.50) geeft u dit dan aan mij of juf Millie door.

Met spelling zijn we begonnen met de categorie “plankwoorden”  De kinderen wordt geleerd dat bij woorden waar je nk  schrijft je er geen g   tussen mag schrijven (ngk).

Met rekenen oefenen we nu veel met 10 tallen en enen. Letterlijk grote sprongen (10 tal) en kleine hupjes(enen) maken door de klas , afgewisseld met sprongen tekenen op een getallenlijn en bij elkaar raden welk getal bedoeld wordt zijn hier voorbeelden van .

Lief en leed

De eerst volgende jarige Jet is Aniek. 22 november is de grote dag!

Tips

Getallen raden met sprongen van 10 en 1 kunt u wellicht ook thuis oefenen.  Of een getal tekenen en bij elkaar raden (bv. een tekening met 3 zakjes waar 10 op staat en nog 4 losse appels= het getal 34).

Groeten,

Alette van Leeuwen