Judo
Op vrijdag 23 maart hebben de kinderen een introductieles judo gehad. Wat was het een leuke les! Alle kinderen konden heel goed mee doen en we hebben allerlei technieken en worpen geleerd. We hebben veel plezier met elkaar gehad. De kinderen hebben nog een flyer meegekregen met meer informatie over het volgen van judolessen.

Afscheid Sven
Deze week hebben we afscheid van Sven genomen. Hij gaat verhuizen en gaat daarom ook naar een andere school. Natuurlijk vinden wij dat erg jammer! Wij zullen je gaan missen Sven. We wensen je heel veel plezier op je nieuwe school.

Historie met een Knipoog – voorstelling
Woensdagochtend hebben groep 3 en 4 een voorstelling gezien van het ICO. 4 mannen hebben een leuk maar vooral grappig verhaal verteld over vroeger.

Verkeersvoorstelling
Donderdagochtend is er een verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4.

ICO – vosjesmuziek
Op maandag 9 april komt er iemand van het ICO bij ons in de groep om ons muziekles te geven. Het project heet: ‘vosjesmuziek’. Wij zijn erg benieuwd wat we gaan doen, we hebben er zin in! Deze les valt onder de gymles, wij gaan deze dag wel gewoon gymmen maar we zullen dan ruilen met een andere groep zodat we op een ander tijdstip kunnen gymmen.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april hebben wij een Koningsontbijt met aansluitend de Koningsspelen. We hebben inmiddels al voldoende ouders die kunnen helpen tijdens de Koningsspelen, hartstikke fijn dat dit zo snel geregeld is, super! De kinderen mogen deze dag uiteraard verkleed op school komen. We maken er met elkaar een gezellige en sportieve dag van! De kinderen zijn deze dag om 12.00u vrij.

Voetbaltoernooi groep 3 en 4
Woensdagmiddag 25 april is er een 4 x 4 voetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4. Het toernooi start om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De locatie van het toernooi is op het hoofdveld van FC Zuidlaren aan de Wenakkers.

Elk team bestaat uit minimaal 4 kinderen; jongens en meisjes spelen in dezelfde competitie. Als jullie zoon of dochter hieraan mee mag doen, graag even een mailtje naar Bea: b.hofsteenge@conod.nl.

Lezen
Wij zijn volop bezig met thema 8: de schat. Aan het eind van de week ronden wij dit thema alweer af. We hebben geleerd om woorden te lezen zoals: aai, ooi, oei en eer, oor, eur. Ook hebben we geleerd om verkleinwoorden te lezen. We zijn ook gestart met racelezen. Misschien hebben jullie thuis al wel de racelees bladen gezien die mee naar huis zijn genomen. Op dit blad staan hele lange lijsten met allerlei verschillende woorden, voor elke dag een woordenlijst. Maar elke dag is deze woordenlijst hetzelfde. De kinderen werken in tweetallen, de één leest de woorden en de ander houdt de tijd bij met een stopwatch. De kinderen noteren de gelezen tijd en als het goed is kunnen de kinderen de woorden steeds sneller lezen, dit is ook het doel. Het snel lezen van de woorden en jezelf hierin verbeteren. De kinderen vinden het leuk om dit te doen en om te ontdekken dat ze inderdaad steeds sneller de woorden kunnen lezen. Misschien leuk om thuis ook nog eens de woorden te lezen, wie van het gezin kan dit het snelst?

Rekenen
Springen met verschillende sprongen en daar een som van maken, dit hebben wij buiten geoefend. De kinderen gingen bijvoorbeeld in sprongen van 2 naar het getal 12 springen, de som die daarbij hoort is dan: 2+2+2+2+2+2= 12. Maar ze gingen ook met sprongen van 3 springen naar het getal 18. Of zelfs, voor de kinderen die dat wilden proberen, met sprongen van 7 naar 21, of met sprongen van 8 naar 80! De kinderen konden buiten echt springen en met stoepkrijt de sprongen erbij zetten. Dit hebben de kinderen in tweetallen gedaan. Wat was iedereen goed bezig en wat kon iedereen, soms met wat hulp, het goed! Verder zijn wij bezig met het eerlijk verdelen van geld. Er ligt bijvoorbeeld €12,- , hoeveel euro krijgen de twee kinderen dan?

Jarigen
Op 13 april is Lisa B. jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een hele fijne verjaardag!