Algemeen nieuws

Schoolreisje
Wat was het leuk! Vorige week dinsdag zijn de groepen 3 en 4 op schoolreisje geweest naar het Boomkroonpad in Drouwen. Het Boomkroonpad was best spannend, het was echt heel hoog, zo hoog als de bomen. Ook hebben we een speurtocht gedaan: Simon Specht. Hier konden we van alles leren over de specht. Zo weten we nu dat een specht zijn eigen huisje maakt en dat de specht kleine beestjes eet. Ook hebben we geleerd dat de naalden van een naaldbomen naar citroen ruiken. We zijn in ieder geval weer heel wat wijzer geworden.
Alle ouders die mee zijn geweest, heel erg bedankt! Heel fijn dat er weer een heel aantal ouders mee konden, super!

Kinderboekenweek en kleedjesboekenmarkt
De Kinderboekenweek is alweer bijna afgelopen, wat hebben we spannende en leuke dingen gedaan. We hebben geknutseld waarbij de groepen 3,4 en 5 gemengd waren. Erg leuk om eens in een andere klas en met andere kinderen te knutselen. Ook hebben we geluisterd naar het prentenboek: Bang Mannetje en we hebben geleerd dat het soms helpt om te vertellen waar je bang voor bent, en…..sommige juffen zijn ook wel ergens bang voor!
Ook hebben de leerkrachten in een andere groep voorgelezen. Zo heeft meester Henk-Jan voorgelezen in onze groep!
We sluiten de Kinderboekenweek weer af met onze jaarlijkse Kleedjesboekenmarkt. Deze vindt plaats op vrijdag 13 oktober. Alle kinderen mogen dan boeken kopen en verkopen. Groep 1 t/m 3 koopt en verkoopt onder begeleiding van een volwassene. Bent u niet in staat uw kind uit een van deze groepen te begeleiden, dan blijft hij/zij bij de juf. Zij loopt dan een rondje over de markt met deze kinderen.
Vanaf 12.45 uur mogen de verkopers hun spullen klaarzetten. De markt is van 13.00 uur tot 13.45 uur. De boeken die verkocht worden mogen tot €2,50 kosten.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, andere familie, vrienden en buren; iedereen is van harte welkom. Zegt het voort!

Leesmoeders/vaders/opa’s/ oma’s gezocht
Inmiddels hebben we voor elke ochtend een leesmoeder gevonden, heel erg fijn! Meer hulp is zeker welkom! Op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend van 8.30u tot 8.50u gaan wij lezen. Kan je op één van deze momenten of meerdere momenten komen lezen met +/- twee kinderen, dan mag je mailen naar juf Eline (e.vanderwal@conod.nl). Er komt dan een rooster op het raam te hangen zodat je weet met wie je gaat lezen. De materialen worden klaar gelegd en er komt natuurlijk ook een uitleg bij.

Taal
Thema twee gaan we bijna afronden, dit thema gaat over de boom. We hebben geleerd dat een boom wortels heeft, een stam en bladeren. We hebben geleerd wat een loofboom is en een naaldboom. We nemen volgende week een toets af van thema twee. Verder gaan we veel herhalen, letters en woorden.
De kinderen werken veel met een magnetische letterdoos, de kinderen kunnen dan met letters woorden maken. Daarnaast zijn er allemaal leuke letterspellen zoals memorie, letterpesten etc. Genoeg leuke manieren om de letters te herhalen. Daarnaast lezen we erg veel uit ons rijtjesboek en leesboek. Zo leren we steeds beter en sneller lezen.
In thema twee hebben wij de volgende letters geleerd: b, oo, m, ee, t, a en ie.

Tip: spelletje om thuis te spelen.

pim-pam-pet

Pim-pam-pet is een leuk spel om te oefenen met beginklanken. Het kan ook gespeeld worden

zonder materialen. Wie weet een dier met de letter p? Wie het eerst een dier noemt heeft

gewonnen en mag de volgende opdracht geven.

Rekenen
We ronden blok 1 van rekenen bijna af. Volgende week maken wij een toets van rekenen.
In de klas hebben wij verschillende rekenspellen gedaan. Één van deze spellen heet: de dienaren van de koning, hier moeten de kinderen tellen, tot ze een rood kruis tegenkomen. Dan stoppen ze met tellen en gaat hun buur verder. Als ze op een tiental komen mogen ze een ‘dienaar van de Koning’ pakken. Wie de meeste dienaren heeft op het eind heeft gewonnen.

We hebben ook burenbingo gedaan, dit was best nog wel lastig. De kinderen schreven negen getallen op t/m 20. Vervolgens noemde de juf een getal, bijvoorbeeld: 4. De kinderen mogen dan alleen de buren doorstrepen als ze die op hun briefje hebben staan, dus 3 of 5.

Spelenderwijs oefenen wij de telrij tot 20, het is erg belangrijk dat de kinderen deze goed snappen en kunnen opschrijven. Dit is echt de basis voor het rekenonderwijs.

Tip voor thuis: speel de burenbingo een keer met het gezin. Laat iedereen negen getallen opschrijven en noem dan een getal, de kinderen mogen alleen de buren van dat getal doorstrepen. Nier vergeten om te noteren welke buren geweest zijn!

Jarigen
Juf Eline is op 20 oktober jarig. Floor is in de herfstvakantie jarig, op 26 oktober. Lea is op 30 oktober jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag, maak er een mooi feestje van!