Vorige week vrijdag hebben de kinderen voor het eerst via school gymnastiek gehad in de Zwet. Dit was een heel groot succes. Ze hebben genoten van het zwaaien in de touwen en ringen en van het springen op de trampoline. Dit zijn toch de leuke dingen die we op school tijdens de gymles in ons speellokaal niet aan kunnen bieden. We hopen dan ook dat een dergelijke gymles in de Zwet nog een keer kan/mag.  Dit kon mede omdat groep 5 naar schaatsen was en dus geen gymnastiek had.
Aan het thema Dinosaurussen komt een einde en we sluiten deze af met de Sing in. Het was een boeiend onderwerp waarbij we veel over de dinosaurussen hebben geleerd. Dit zullen we tijdens de Sing in van a.s. vrijdag laten horen en zien. We hebben met de drie groepen dit keer een gezamenlijke Sing en wel in de schoolbibliotheek. (Eerst wel gewoon verzamelen in de klas.)  Het nieuwe thema Bakker komt er volgende week aan en natuurlijk gaan we weer leuke dingen doen en leren over dit thema.  Ook leren we dan een nieuwe letter en leren we Engelse woorden over de bakker/baker. Als afsluiting van dit thema willen we een high tea organiseren voor de kinderen in de eigen klas op vrijdag 23 februari. Het zou fijn zijn als er 4 ouders per groep in de ochtend willen helpen met het bereiden van bijvoorbeeld scones en andere lekkere hapjes. Via de contactouders kunt u zich hiervoor opgeven. De tijden van het voorbereiden moeten nog in overleg afgestemd worden.

Engels: 
thema Dinosaurus. Dinosaurus – Dinosaur, botten – bones, staart – tail, kaak/bek – jaw, voetafdruk/voetspoor – footprints, dino ei – dinosaur egg, hoofd – head, schubben – scales.

Letter van de week: 
Bij het thema Dino`s leren we de letter a van archeoloog. Je kijkt naar een pasgeboren baby`tje en zeg a (h). Je brengt je hand naar je mond. Klankgebaar: je brengt je linkerhand naar je mond alsof je a(h) zegt. Je ziet dan ook een a in je hand.

Er mogen weer voorwerpen meegenomen (voor de letterdoos) die beginnen met de a. Doordat we deze klinker hebben aangeboden kunnen we met de aangeboden medeklinkers (t, b, l, s en k) woorden maken bv. bal, kas (t), kat, tas.

Cijfer van de week:
De komende weken leren we de cijfersymbolen 0 t/m 4 en voor groep 2 11 t/m 13.  Ter ondersteuning van de cijfers leren we er ook een “ezelsbruggetje” bij.
1= een paal van steen, dat is de één.
2= een zwaan in zee is eigenlijk een twee.
3= zijn het de billen die ik zie, nee het is de drie
4= een neus van hier tot hier, dat is de vier
5= een pet met een dik lijf, dat is eigenlijk de vijf
6= een steeltje met een kers, is eigenlijk de zes
7= eerst een rechte dan een scheve, dat is de zeven

Tips: rekenen
We zijn niet alleen aanwijzend (dingen aanwijzen en dan tellen) aan het tellen maar ook verkort tellen of in sprongen tellen bv. 2, 4, 6. Dit kunt u ook thuis doen met bv. schoenen, sokken, handschoenen.  Dat zijn paren,  1 paar schoenen zijn 2 schoenen die bij elkaar horen. 1 paar schoenen kan maar 1 persoon aantrekken. U kunt het ook buiten laten zien als u door de straat loopt en de huisnummers laat benoemen en dan leren ze ook de oneven getallen 1, 3, 5… in sprongen te tellen. We doen dit tot en met 10 voor groep 1 en voor groep 2 tot 20 als dit lukt. Zo kunnen ze thuis ook oefenen.

15 minutengesprekken
Op maandag 19 en donderdag 22 februari zijn er weer gesprekken. De intakelijsten hangen binnenkort op ramen van de lokalen en kunt u een tijd invullen die voor uzelf het best uitkomt. We willen de ouders van groep 2 graag allemaal uitnodigen voor een gesprek. Een paar ouders/verzorgers van kinderen uit groep 1 nodigen wij uit, maar u kunt als u zelf de leerkracht(-en) wilt spreken ook uw naam invullen.  De ouders van groep 1 willen we in juni allemaal weer uitnodigen.  Met de ouders van kinderen die net op school zijn gekomen maakt de leerkracht(-en) persoonlijk, nadat hun zoon of dochter ongeveer 6 weken op school is, een afspraak voor een gesprek.

Huisbezoek
De leerkrachten van de groepen 1- 2 komen in de kleuterperiode een bezoekje brengen bij uw zoon en/of dochter. We beginnen met de kinderen van groep 2 maar gaan dan verder met de kinderen uit groep 1. Het bezoekje duurt niet langer dan een uurtje en we komen op bezoek bij uw kind. Tijdens het bezoek kunnen de kinderen eventueel hun kamer laten zien, hun speelgoed en of huisdier en daar dingen over vertellen. Het is fijn voor de kinderen dat juf weet waar je woont, hoe zijn/haar kamer er uit ziet, kan laten zien wat voor hem en haar belangrijk is. Het is niet de bedoeling dat we met u de ontwikkeling van uw zoon en/of dochter bespreken, daar zijn de 15 minutengesprekken voor.  We merken dat de band tussen de leerkracht en het/uw kind nog meer verbetert omdat het kind iets vertelt in de vertrouwde omgeving en omdat we de situatie/omgeving van thuis nu kennen.

Reminders: 
Vrijdag 2 februari : Sing in 8.30 uur in de bibliotheek. 
Maandag 12 februari: bezoek aan het museum De Buitenplaats in Eelde.  De contactouders regelen hiervoor binnenkort het vervoer er naar toe (oproepje). 
Donderdag 15 februari margedag. 
Maandag 19 en donderdag 22 februari zijn er 15 minutengesprekken. 
Voorjaarvakantie: 26 februari – 2 maart.

Groep 1-2a
Jarigen: Op 23 januari is Nynke 5 jaar geworden. Nog gefeliciteerd!  Zaterdag 3 februari wordt Lynn 6 jaar. Alvast een fijne dag gewenst. Wenkinderen; Momenteel komt Martijn Berends bij ons wennen. Zijn broer Steffan zit bij juf Alice in de groep. Welkom in de groep Martijn!

Groep 1-2b
Jarigen: Zaterdag 28 januari is Tim Miedema vijf jaar geworden en Mieke Bakker 4 jaar. Allebei nog van harte gefeliciteerd. Zaterdag 3 februari wordt Thorsten van der Scheer vijf jaar, donderdag 8 februari wordt Tijn de Vries 4 jaar en zondag 11 februari wordt Luuk Olthof 5 jaar.  Allemaal alvast gefeliciteerd.
Wenkinderen: Deze week is Marit van Weringh komen wennen bij ons in de groep. Marit is al bekend bij ons op school want haar oudere zus en broer en zelfs haar moeder gaan naar de Tol. We wensen Marit een fijne tijd toe bij ons op school.

Groep1-2c 
Jarigen: Op zaterdag 3 februari wordt Laurens alweer vijf jaar, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag gewenst!