Voor elk van onze leerlingen breekt, vroeger of later, de laatste schooldag op De Tol aan. De oorzaak kan een verhuizing zijn, maar ook de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe school een goed beeld krijgt van de vorderingen van het betreffende kind, zorgen wij ervoor dat deze school het onderwijskundig rapport hiervan krijgt. In dit rapport geven wij gedurende de hele schooltijd van de leerling de vorderingen weer.

Naar het voortgezet onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op de juiste plaats binnen het voortgezet onderwijs terechtkomen. Die juiste plaats is niet alleen afhankelijk van de leerprestaties van een leerling, maar wordt ook bepaald door zaken als werkhouding, concentratievermogen en bijvoorbeeld omgaan met huiswerk. Al deze zaken komen aan de orde tijdens een oudergesprek, dat de betrokken leerkracht in de maanden november en december met de ouders van de leerlingen van groep 8 voert. Het voorlopige schooladvies naar aanleiding van de entreetoets wordt dan ook besproken. In februari nemen wij de landelijke Cito-toets af op het gebied van rekenen, taal en informatieverwerving. Tijdens een inloopavond, voorafgaand aan de toets, geven wij uitleg over de interpretatie van de uitslag van deze toets.

De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari en februari hun open dagen. Wij verstrekken u een brochure waarin de data en tijdstippen vermeld staan. Ook verschijnen er in de regionale kranten advertenties over deze open dagen. Als bekend is naar welke school de leerling gaat, vullen wij een rapportageformulier in. Met het oog op een goede overdracht bespreken wij bovendien alle leerlingen met de mentor van de nieuwe school.

Omdat wij graag willen weten of ons advies juist was, hebben wij ieder jaar contact met de mentoren van de verschillende scholen. Wij bespreken dan onze oud-leerlingen en hun prestaties in het voortgezet onderwijs.