De Tol is een open Christelijke basisschool. Wij geloven dat ieder mens onderdeel is van de schepping. Voorzien van een eigen persoonlijkheid, talenten en bezieling en tegelijkertijd verbonden met het geheel. We leren hen dat niet alleen wat je ziet belangrijk is, maar ook wat je voelt of gelooft. Het open karakter geeft aan dat iedereen bij ons welkom is, christelijk en niet christelijk. Wel vragen wij van alle ouders dat zij ons christelijk onderwijs respecteren.  

Elke ochtend beginnen de groepen in de kring. Samen wordt gesproken over zaken die de kinderen bezig houden. Ook wordt aan het begin en aan het eind van de dag met elkaar gebeden.

Het godsdienstonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode ‘Trefwoord’. Aan de hand van alledaagse thema’s worden bijbelverhalen en spiegelverhalen verteld en zingen de kinderen Christelijke liedjes. Dit wordt ondersteund door vertelplaten op het digitale schoolbord. In de bovenbouw maken de kinderen ook kennis met andere godsdiensten.

Ook staan wij stil bij Christelijke feestdagen. De kinderen leren wat de oorsprong is van deze feesten en maken kennis met de rituelen en gebruiken die daarbij horen, bijvoorbeeld tijdens een kerst- of een paasviering. Het ene jaar vieren we dit in de groepen, het andere jaar doen we dit gezamenlijk met de hele school. Soms worden ook ouders hierbij uitgenodigd.