Tel - 050 - 409 18 04|cbsdetol@conod.nl
504, 2018
  • 2018-04-05

Nieuws uit groep 6

By |april 5th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
En toen was het alweer april…….. de tijd vliegt voorbij. U hebt ongetwijfeld al enthousiaste verhalen van uw kind gehoord na het bezoek aan het Drents Archief. De leerlingen hebben zich verdiept in het verhaal van Berend Botje dat wordt gekoppeld aan het leven van Lodewijk van Heiden (een Russische admiraal). De leerlingen gingen in groepjes achter de computer vragen beantwoorden die te maken hadden met Lodewijk van Heiden. Toen de leerlingen alle vragen hadden beantwoord, kregen ze een aanwijzing waar ze iets moesten zoeken van Lodewijk van Heiden. De leerlingen hebben met ongelooflijk veel inzet en enthousiasme de vragen beantwoord. Daardoor was er ook nog tijd om een quiz te spelen met allerlei vragen over de omgeving van Zuidlaren. Kortom, super interessant en leerzaam! Wat zijn jullie kinderen fijn aan het spelen op het plein in de pauze! We hebben inmiddels bij de bovenbouwingang een bak staan met allerlei buitenspeelgoed en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De pauzes worden zo lekker actief!

Leesvirusfeest
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 6 meegedaan aan het project leesvirus. Bedoeld om het lezen te bevorderen bij leerlingen. Tien weken lang hebben de leerlingen allerlei boeken gelezen en hebben we meegedaan aan een quiz. Het project is bijna ten einde. Op dinsdag 10 april organiseert de bibliotheek het leesvirusfeest in de bibliotheek in Zuidlaren. Natuurlijk gaan wij ook naar het feest. Dus is het de bedoeling dat de leerlingen die dag hun fiets meenemen naar school. We zullen na de ochtendpauze vertrekken en weer tegen de middagpauze op school terug zijn. De gymles op dinsdag zal komen te vervallen. Nu maar afwachten of groep 6 winnaar is van de quiz…….

Jarigen in april
In april zijn jarig: Op 2 april is Lyne 10 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! Op 10 april is Merel aan de beurt. Ook zij wordt 10 jaar! Hiep hiep hoera! Annelinde wordt ook 10 jaar. Op 15 april is de grote dag. Hieperdepiep! Roos viert op 28 april haar 10e verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd! Maak er allemaal een leuke dag van!

Toets
Dinsdag 17 april: Toets Argus Clou: Aardrijkskunde, thema 3 (Een kijkje onder de grond) – de samenvatting wordt vrijdag meegegeven naar huis. Donderdag 26 april: Toets Topografie, thema 3 – het benodigde leermateriaal wordt vrijdag 13 april meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
In de klas hangen op het prikbord de letters f, v, s, z. Als de leerlingen tijdens het lezen bijvoorbeeld woorden tegenkomen met een f, v, s of z (waarvan ze niet wisten dat het met een f, v, s of z moest worden geschreven) mogen ze die op het prikbord bij de betreffende letter schrijven. We willen de komende tijd goed aandacht besteden aan woorden waarin een f, v, s, z voorkomt (een soort van opfriscursus voor deze woorden). Ook besteden we aandacht aan de regel dat woorden met een f of s aan het eind, vaak veranderen als het woord langer wordt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld: lief – lieve.

Ook brengen we wederom graag de tafelsommen en het aflezen van een analoge klok (het aflezen van een stationsklok) onder de aandacht. […]

504, 2018
  • 2018-04-05

Nieuws uit groep 5/6

By |april 5th, 2018|Groep 5-6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 5/6

Algemeen nieuws

En dan is het alweer lente. Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het afronden van het thema Eskimo en ondergronds van taal. Daarnaast zijn we in groep 5 begonnen met het thema noodweer en in groep 6 met het thema sport. Met spelling werken de kinderen over de cent woorden en de komma s meervoud woorden. In groep 6 leren de kinderen over verkleinwoorden met een lange klank en leren de kinderen de regel van de cadeau woorden. Met rekenen werken de kinderen van groep 5 over soorten grafieken en ronden we binnenkort blok 4 af. Ook groep 6 sluit binnen kort dit blok af met een toets. In groep 6 hebben we met sommen gewerkt met een breuk als deel van hoeveelheid. Maandag 9 april heeft groep een muziekcarrousel. Er zijn vier instrumenten die centraal staan: gitaar, viool, dwarsfluit en klarinet.

Dinsdag 10 april hebben we geen gym omdat we dan het eindfeest hebben van het leesvirus. We gaan op de fiets naar ‘de Ludinge’, de kinderen moeten op deze dag dus de fiets meenemen.

Bezoek Drents Archief

We gingen met de bus naar he Drents Archief en we gingen naar de kelder. Een mevrouw vertelde over Berend Botje. Ze zei dat Berend Botje op groeide in Laatwout en toen deelde ze ons in groepjes van drie kinderen. Toen gingen we een spel doen op de computer. We moesten een medaille vinden van Berend Botje. Er waren koffers en in een koffer zat een medaille en daarna deden we een quiz over Berend Botje.

Lotte Muskee en Jonas

Verjaardagen

12 april wordt Lisanne 9 jaar.

Belangrijke data

9 april muziekcarrousel voor groep 5.

Dinsdag 10 april eindfeest van het leesvirus. Fiets mee

Toetsen/huiswerk

18 april heeft groep 5 een rekentoets over blok 4.
19 april heeft groep 6 de rekentoets.
18 april heeft groep 5 een spellingstoets
19 april heeft groep 6 een spellingstoets.

Renske Buurman […]

504, 2018
  • 2018-04-05

Nieuws uit groep 5

By |april 5th, 2018|Groep 5|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 5

Algemeen nieuws
Deze week hebben we een bezoek gebracht aan het Drents Archief in Assen. Een archief klinkt misschien wat saai, maar de kinderen hebben vast wel thuis verteld dat het juist helemaal niet saai was! Met behulp van allerlei zoekopdrachten op de computer kwamen we stukje bij beetje meer te weten over één van de bekendste Zuidlaarders uit de geschiedenis, nl. Lodewijk (of Louis) van Heiden, die we waarschijnlijk beter kennen als Berend Botje. Leuk om op deze manier iets meer over onze eigen omgeving te leren. Binnenkort volgen er nog meer lessen in het kader van dit project “Historie met een knipoog”.

Zoals eerder gemeld, vier ik a.s. vrijdag mijn verjaardag in de klas. Ik zorg voor wat lekkers in de ochtendpauze, dus de kinderen hoeven geen drinken en fruit mee te nemen. Natuurlijk gaan we deze dag gezellige dingen in de klas.

A.s. maandag 9 april zullen enkele muziekdocenten van Klankrijk Drenthe een gastles in onze groep geven. Tijdens dit z.g. Muziekcarrousel maken de kinderen kennis met vier verschillende muziekinstrumenten. Elk kind ervaart zelf hoe het instrument bespeeld wordt en hoe het klinkt. Aan het eind van de les lukt het misschien zelfs om een in een orkestje samen te spelen…

We hebben de afgelopen weken heel veel plezier beleefd aan het Leesvirus. De meeste scholen van Tynaarlo deden mee. Heel veel van ons waren met dit virus besmet: in de klas werden de boeken verslonden! Op de site konden we onze mening geven over ieder boek en elke week deden we mee aan de quiz.

Het project is nu afgelopen, maar gelukkig blijven de boeken voorlopig in onze groep want we zijn er nog lang niet mee klaar. Daarna komen ze in onze schoolbibliotheek te staan.

Het Leesvirusproject wordt afgesloten met een feestje voor de deelnemers. Dan worden ook de winnaar van de quiz en het meest besmette boek bekend gemaakt. Dit feest is op dinsdagochtend 10 april van 10.45 tot 11.45 uur in de Ludinge. We gaan er samen met groep 6 op de fiets naar toe. Dit betekent dat alle kinderen deze dag op de fiets op school moeten komen!

Op vrijdag 20 april worden de landelijke Koningsspelen georganiseerd. Elke school kan hier op eigen wijze invulling aan geven. De dag begint in heel Nederland met het Koningsontbijt in de klas. Daarna gaan groep 4 en 5 naar de Zwet waar we voor de kinderen een sportcircuit hebben uitgezet. Voor deze ochtend hebben we nog enkele ouders nodig om een groepje te begeleiden. Via de groepsouder zal u hiervoor benaderd worden. We hopen op een gezellige en sportieve ochtend.

Spreekbeurten

De komende weken zijn de volgende kinderen aan de beurt om hun spreekbeurt te houden:
Vrijdag 6 april: Sterre
Vrijdag 13 april: Myron
Vrijdag 20 april: Martijn

 Verjaardagen

Binnenkort is het weer feest, want op woensdag 11 april is Oscar jarig. Hij wordt dan 9 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd!

Tenslotte: Zorgt iedereen die mee wil doen aan de Avondvierdaagse ervoor dat het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk ingeleverd wordt?

Henk Jan Dorgelo […]

504, 2018
  • 2018-04-05

Nieuws uit groep 4

By |april 5th, 2018|Groep 4|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 4

Algemeen gedeelte
Deze week hebben we twee keer een voorstelling mogen bijwonen. Woensdag was er een voorstelling vanuit kunst en cultuur en donderdag vanuit het Drents verkeersveiligheidslabel.
Beide voorstellingen werden op school in het speellokaal opgevoerd en de kinderen waren zeer enthousiast.

De brieven voor de deelname aan de avondvierdaagse zijn uitgedeeld. U kunt deze weer op school inleveren tot 10 april. Niet vergeten an te geven voor de hoeveelste keer uw kind mee doet.

Vrijdag 20 april doen we mee aan de koningsspelen. De groepen 4 en 5 doen dit gezamenlijk. We starten met het koningsontbijt  op school en zijn om 9.30 uur in de sporthal voor de sportdag.  Rond 12.00 uur lopen we weer terug naar school voor de lunch.

Vindt u het leuk en heeft u tijd om een groepje te begeleiden, graag  even aan mij doorgeven.

Met rekenen hebben de kinderen deze week geleerd  wat een kompas is en kunnen ze  op een plattegrond een route uittekenen met noord, oost, zuid en west aanwijzingen.

Met taal / spelling hebben de kinderen geleerd wat een achtervoegsel is en welke woorden je schrijft met een “b”op het eind (rib, schub, eb, krab e.d.) …..maak het woord langer en je hoort een b.

Lief en leed
De eerstvolgende jarige job is Kars… hij wordt 19 april alweer 8 jaar.

Tips
Oefenen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 apart , maar ook doorelkaar!
Misschien heeft u het spel zeeslag in huis en kunt u het met uw kind spelen. Dit sluit aan bij de rekenlessen van deze week. Hierbij wordt ook gewerkt met een kompas en moeten bepaalde routes gevaren worden. […]

504, 2018
  • 2018-15-03

Nieuws uit groep 3

By |april 5th, 2018|Groep 3|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 3

Judo
Op vrijdag 23 maart hebben de kinderen een introductieles judo gehad. Wat was het een leuke les! Alle kinderen konden heel goed mee doen en we hebben allerlei technieken en worpen geleerd. We hebben veel plezier met elkaar gehad. De kinderen hebben nog een flyer meegekregen met meer informatie over het volgen van judolessen.

Afscheid Sven
Deze week hebben we afscheid van Sven genomen. Hij gaat verhuizen en gaat daarom ook naar een andere school. Natuurlijk vinden wij dat erg jammer! Wij zullen je gaan missen Sven. We wensen je heel veel plezier op je nieuwe school.

Historie met een Knipoog – voorstelling
Woensdagochtend hebben groep 3 en 4 een voorstelling gezien van het ICO. 4 mannen hebben een leuk maar vooral grappig verhaal verteld over vroeger.

Verkeersvoorstelling
Donderdagochtend is er een verkeersvoorstelling voor de groepen 3 en 4.

ICO – vosjesmuziek
Op maandag 9 april komt er iemand van het ICO bij ons in de groep om ons muziekles te geven. Het project heet: ‘vosjesmuziek’. Wij zijn erg benieuwd wat we gaan doen, we hebben er zin in! Deze les valt onder de gymles, wij gaan deze dag wel gewoon gymmen maar we zullen dan ruilen met een andere groep zodat we op een ander tijdstip kunnen gymmen.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april hebben wij een Koningsontbijt met aansluitend de Koningsspelen. We hebben inmiddels al voldoende ouders die kunnen helpen tijdens de Koningsspelen, hartstikke fijn dat dit zo snel geregeld is, super! De kinderen mogen deze dag uiteraard verkleed op school komen. We maken er met elkaar een gezellige en sportieve dag van! De kinderen zijn deze dag om 12.00u vrij.

Voetbaltoernooi groep 3 en 4
Woensdagmiddag 25 april is er een 4 x 4 voetbaltoernooi voor de groepen 3 en 4. Het toernooi start om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De locatie van het toernooi is op het hoofdveld van FC Zuidlaren aan de Wenakkers.

Elk team bestaat uit minimaal 4 kinderen; jongens en meisjes spelen in dezelfde competitie. Als jullie zoon of dochter hieraan mee mag doen, graag even een mailtje naar Bea: b.hofsteenge@conod.nl.

Lezen
Wij zijn volop bezig met thema 8: de schat. Aan het eind van de week ronden wij dit thema alweer af. We hebben geleerd om woorden te lezen zoals: aai, ooi, oei en eer, oor, eur. Ook hebben we geleerd om verkleinwoorden te lezen. We zijn ook gestart met racelezen. Misschien hebben jullie thuis al wel de racelees bladen gezien die mee naar huis zijn genomen. Op dit blad staan hele lange lijsten met allerlei verschillende woorden, voor elke dag een woordenlijst. Maar elke dag is deze woordenlijst hetzelfde. De kinderen werken in tweetallen, de één leest de woorden en de ander houdt de tijd bij met een stopwatch. De kinderen noteren de gelezen tijd en als het goed is kunnen de kinderen de woorden steeds sneller lezen, dit is ook het doel. Het snel lezen van de woorden en jezelf hierin verbeteren. De kinderen vinden het leuk om dit te doen en om te ontdekken dat ze inderdaad steeds sneller de woorden kunnen lezen. Misschien leuk om thuis ook nog eens de woorden te lezen, wie van het gezin kan dit het snelst?

Rekenen
Springen met verschillende sprongen en daar een som van maken, dit hebben wij buiten geoefend. De kinderen gingen bijvoorbeeld in sprongen van 2 naar het getal 12 springen, de som die daarbij hoort is dan: 2+2+2+2+2+2= 12. Maar ze gingen ook met sprongen van 3 springen naar het getal 18. Of zelfs, voor de kinderen die dat wilden proberen, met sprongen van 7 naar 21, of met sprongen van 8 naar 80! De kinderen konden buiten echt springen en met stoepkrijt de sprongen erbij zetten. Dit hebben de kinderen in tweetallen gedaan. Wat was iedereen goed bezig en wat kon iedereen, soms met wat hulp, het goed! Verder zijn wij bezig met het eerlijk verdelen van geld. Er ligt bijvoorbeeld €12,- , hoeveel euro krijgen de twee kinderen dan?

Jarigen
Op 13 april is Lisa B. jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jou een hele fijne verjaardag! […]