Tel - 050 - 409 18 04|cbsdetol@conod.nl
1210, 2017
  • 2017-10-12

Nieuws uit groep 8

By |oktober 12th, 2017|Groep 8|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 8

Algemeen nieuws
Wat is het een leuke groep! In het begin moest iedereen weer even aan elkaar wennen. Maar we zien dat iedereen het nu naar zijn zin heeft. Ook wij als leerkrachten genieten van deze groep. In de klas zijn wij vooral bezig om kinderen te stimuleren om op te letten tijdens de instructie. Maar hoe doe je dit dan? En wat zien wij dan? Waarom is dit belangrijk? Etc. Dit gaat nu al heel goed. We merken dat de kinderen hun werk steeds serieuzer nemen. Vaak worden de kinderen in groep 8 zich er meer van bewust dat ze moeten laten zien wat ze kunnen. Dit zien wij ook terug in de betrokkenheid tijdens de instructie of verwerking, knap werk! Wij zijn heel tevreden. De kinderen geven ook aan dat het rustig is in de klas. Dat vinden wij heel belangrijk en dat is natuurlijk ook fijn om te horen. […]

2909, 2017
  • 2017-09-29

Nieuws uit groep 8

By |september 29th, 2017|Groep 8|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 8

Algemeen nieuws

Wat hebben we vorige week gezellige dagen met elkaar gehad. Het is alleen jammer dat het zo snel voorbij gaat. De kinderen vertelden deze week dat ze nog wel een keer op kamp willen dit jaar. Helaas gaat dit niet lukken. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. Via de website (zie mail) kunt u binnenkort alle foto’s downloaden. En van deze feestelijke activiteit rollen we zo in het volgende feestje; het afscheidsfeestje van meester Jan. Feestje? Natuurlijk vinden we het heel jammer dat meester Jan met pensioen gaat, maar wat hebben we een leuke dag gehad. De kinderen hebben op school nog iets leuks voor hem gemaakt en dit hebben wij hem overhandigd. […]

1509, 2017
  • 2017-09-15

Nieuws uit groep 8

By |september 15th, 2017|Groep 8|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 8

Algemeen nieuws

De eerste twee weken van het laatste schooljaar van groep 8 zitten er alweer bijna op. Wij als leerkrachten zijn erg tevreden over de afgelopen weken. De eerste weken hebben we ons vooral bezig gehouden met het leren kennen van de kinderen. Zo hebben we regels en afspraken opgesteld, energizers (spelletjes) gedaan, een verjaardagskalender en een vakantiemindmap gemaakt! Zo langzamerhand hebben we ook het gewone werk weer opgepakt. Wat kunnen de kinderen ontzettend hard werken zeg! Geweldig!

Wilt u het resultaat van de afgelopen weken ook eens zien kom dan gerust na schooltijd even binnen.

Vanaf volgende week is een keer per week een kind “Een toffe peer’’. De andere kinderen moeten dan positieve dingen/complimenten van deze of over deze persoon opschrijven.

Wij hebben veel zin in het komende schooljaar. We hopen er een leuk, leerzaam en onvergetelijk schooljaar voor groep 8 van te maken.

Verjaardagen

In de zomervakantie waren Monique Lahuis, Jolijn Faber en Dyon Koops jarig: nog van harte gefeliciteerd! Op vrijdag 8 september was Milou Meijer jarig. Zondag 17 september is Gregory Alkema jarig en maandag 25 september is Fleur van Leeuwen jarig. Alvast een hele fijne verjaardag gewenst.

Informatieavond

Afgelopen maandag was de informatieavond van groep 8. Inmiddels is de PowerPoint naar alle ouders verstuurd. Bij vragen bent u natuurlijk van harte welkom. We zoeken nog een contactouder voor groep 8. Aanmelden kan bij n.scholtens@conod.nl.

Schoolkamp

Op 20,21,22 september is het (eindelijk) zover, wij gaan op schoolkamp! Volgende week nemen wij nog de globale planning met de kinderen door. Als extra begeleiding gaan de vader van Merijn, Milo en Noëlle mee. Wij hebben er al heel veel zin in.

In de brief die u heeft meegekregen, is te lezen wat de kinderen allemaal mee moeten nemen. Via deze weg willen we daar nog een kleine toelichting bij geven. De afgelopen jaren hebben we namelijk gemerkt dat sommige kinderen ontzettend veel chips, snoep en drinken van huis meenemen. Natuurlijk hoort het bij een kamp dat je wat lekkers meeneemt, maar het is echt niet nodig dat ze hele flessen cola en vele zakken chips meeslepen, omdat wij daar ook al voor zorgen. U heeft immers betaald voor een compleet kamp incl. de maaltijden en het drinken! Daarnaast is het zeker niet de bedoeling dat de kinderen energiedrankjes meenemen! Bij de tussenstop onderweg of in het zwembad waar we vrijdag naar toe gaan, kunnen de kinderen eventueel nog wat lekkers kopen. Om geen scheve gezichten te krijgen, hebben we afgesproken dat de kinderen hiervoor maximaal 5 euro mee mogen nemen.

De kinderen mogen zelf geen mobieltjes meenemen. Wij willen hiermee voorkomen dat kinderen zelf ongevraagd foto’s of filmpjes gaan verspreiden. Als kinderen naar huis willen bellen dan mogen ze altijd een telefoon van de leerkracht lenen. De begeleiding zal tijdens deze dagen foto’s maken. Deze zullen we later dit jaar met u delen.

We vertrouwen er op dat u enigszins toeziet op het drinken, snoep en geld dat de kinderen meenemen. Tenslotte willen we iedereen die nog niet de bijdrage voor het kamp heeft betaald, vragen dit z.s.m. over te maken. De gegevens hiervoor staan ook op de eerder genoemde brief.

Bij mooi weer mogen de kinderen woensdag zwemkleding onder hun gewone kleding doen. Bij de tussenstop kunnen ze eventueel zwemmen. Ook een handdoek is dan handig om mee te nemen op de fiets. En niet vergeten om de kinderen in hun bagage een handdoek mee te geven voor het douchen bij de kampeerboerderij (stond niet in de brief).

Toetsen/huiswerk

Dinsdag 26 september: toets geschiedenis, blok 1. De kinderen krijgen dinsdag 19 september de samenvatting mee. Vanaf dit jaar gaan we de methodetoetsen van wereldoriëntatie (groep 6 t/m 8), spelling, taal (groep 4 t/m 8) en rekenen (groep 3 t/m 8) digitaal af nemen. Dit betekent dat de kinderen de toetsen niet meer mee naar huis krijgen. Natuurlijk kunt u altijd even op school komen als u nieuwsgierig bent naar de resultaten. Op dit moment onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn om u thuis hier ook inzicht in te geven. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Tips voor thuis en doelen van groep 8

Rekenen

In groep 8 wordt de stof van groep 7 nog eens herhaald en uitgediept. De onderwerpen zijn sterk met elkaar verstrengeld. Zo worden bijvoorbeeld in een les waarin de nadruk ligt op meten ook procenten en breuken meegenomen. Daarnaast oefenen de leerlingen regelmatig met toepassingsopgaven. Deze opgaven hebben dezelfde vorm als de opgaven van de Cito-toets. Door deze te oefenen raken de leerlingen bekend met de manier waarop Cito toetst. Naast een stukje herhaling en verdieping van groep 7, leren ze ook nieuwe dingen. Wilt u weten wat uw kind dit jaar gaat leren op het gebied van rekenen kijk dan op http://cs.allestelt.nl/artikelen/ouders/wat-leert-uw-kind-met-alles-telt/groep-8.html.

Misschien is het leuk om thuis eens in gesprek te gaan met uw kind over wiskundige onderwerpen. Het gaat dan niet zozeer om het berekenen van het goede antwoord, maar meer om het wekken van nieuwsgierigheid. Zaken uit het dagelijkse leven, onderwerpen die op het Jeugdjournaal aan de orde komen en nieuws uit de krant kunnen aanleiding zijn voor wiskundige gesprekjes. Denk aan de miljarden van Prinsjesdag (hoeveel nullen heeft een miljard?), het rentepercentage op de spaarrekening, wereldtijden, hectometerpaaltjes, treintijdentabellen en prijzen vergelijken in de supermarkt.

Alvast een fijn weekend!

Elise van Weringh en Natalie Scholtens […]

1307, 2017
  • 2017-07-13

Nieuws uit groep 8

By |juli 13th, 2017|Groep 8|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 8

Schoonmaakavond maandag 17 juli
Komende maandagavond is de schoonmaakavond op De Tol. Ook in groep 8 is een schoonmaakbeurt geen overbodige luxe. We zouden het dan ook erg op prijs stellen als er ouders zijn die willen meehelpen het lokaal schoon te maken. Met veel mensen zijn we binnen een uurtje klaar. […]

2806, 2017
  • 2017-06-28

Nieuws uit groep 8

By |juni 28th, 2017|Groep 8|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 8

Algemeen
In dit Tolbriefje deze keer niet heel veel nieuws uit groep 8.

Afgelopen maandag hebben de kinderen leerlingen van groep 3 begeleid bij het uitvoeren van opdrachten rondom het thema “bijen”. Het weer werkte goed mee en de samenwerking verliep goed. Er was nog wat tijd voor de leerlingen van groep 8 om te spelen op het ‘kleuterplein’. En dat vonden ze super leuk. Zie de foto voor een impressie! […]