Tel - 050 - 409 18 04|cbsdetol@conod.nl
1210, 2017
  • 2017-10-12

Nieuws uit groep 6

By |oktober 12th, 2017|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Afgelopen 2 weken hebben we in de klas hard gewerkt aan de tafels, zijn we bezig geweest met natuur en het schrijven van een verhaal. Maar daarnaast hebben we ook heerlijk geknutseld over de herfst. Er is weer een talentenmiddag geweest waarbij de kinderen uit groep 6 mochten kiezen in welke klas zij wilden knutselen: bij groep 6, 7 of groep 8.

Juf Sita is 2 weken afwezig geweest, gelukkig zal zij aanstaande maandag weer voor de klas staan! […]

2909, 2017
  • 2017-09-29

Nieuws uit groep 6

By |september 29th, 2017|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
We zijn alweer een aantal weken bezig in groep 6 en de juffen en kinderen raken steeds meer aan elkaar gewend. Ook raken we steeds meer gewend aan de nieuwe methodes voor spelling en staal. De komende weken staat er weer een aantal activiteiten gepland. Allereerst is op vrijdag 29 september de processie van het Berend Botje project (zie ook de foto voor een impressie). U heeft daar al informatie over gekregen. Woensdag 4 oktober is de start van het Kinderboekenweek. Vrijdag 6 oktober staat de puzzeltocht gepland. Het eerste sporttoernooi van dit schooljaar is het korfbaltoernooi. Kinderen kunnen zich tot uiterlijk eind deze week opgeven voor dit toernooi. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar begeleiders van teams. Kunt u daar alvast over nadenken. Ik (juf Sita) zal de komende weken minder op school en in groep 6 aanwezig zijn. Mijn man wordt deze week geopereerd en krijgt een nieuwe hartklep. De situatie maakt dat ik eerst thuis nodig ben en als de situatie het weer toelaat, zal ik weer lesgeven. Ik hoop op jullie begrip hiervoor. […]

1509, 2017
  • 2017-09-15

Nieuws uit groep 6

By |september 15th, 2017|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Zo….de kop is eraf! En wat is het fijn in groep 6. Een leuke groep met 25 leuke, grappige, aardige en hardwerkende kinderen. We verwelkomen Roos, Floor en Rosalie in onze klas en het lijkt alsof ze altijd al in deze groep hebben gezeten. Afgelopen maandag was de informatieavond van groep 6. Daarin hebben we u verteld dat we in het kader van de gouden weken regelmatig spelletjes met de klas doen om elkaar bijvoorbeeld beter te leren kennen. Ook hebben de leerlingen met elkaar 5 klasse-regels opgesteld waar iedereen (ook de juffen) zich aan dient te houden, zie hieronder: In deze klas denken we om elkaar. In deze klas doen we aardig tegen elkaar. In deze klas vragen we hulp aan elkaar of aan juf. in deze klas houden we op als iemand stop zegt. In deze klas geeft juf iedereen complimenten. Voor groep 6 hebben zich al twee contactouders gemeld, Wendy Veenhuizen (moeder van Sanne) en Karin Dijkema (moeder van Jessie). Er wordt voor groep 6 nog één luizenouder gezocht die samen met twee andere luizenouders na elke vakantie even de klas rond gaat. Graag aanmelden via één van de leerkrachten.

Oproep voor leesouder in groep 6
Wij zijn op zoek naar, in ieder geval, 1 ouder (maar het liefst 2 ouders) die elke week een groepje leerlingen wil begeleiden met het lezen. Opgave graag bij één van de leerkrachten (s.wortelboer@conod.nl, j.lamsma@conod.nl). Mocht u zich vergeten op te geven, geen zorgen, we zullen het u ook vragen tijdens de kennismakingsgesprekken.

Staal spelling en taal
Tijdens de informatie-avond is veel verteld over de nieuwe methodes voor spelling en taal. Grote veranderingen met de vorige spellingmethode zijn: – een dagelijks dictee – gebaren die een categorieregel ondersteunen – elke week een les grammatica (benoemen woordsoorten en interpunctie) – geen woordenlijsten meer die mee naar huis gaan Bent u nieuwsgierig geworden? Op youtube kunt u filmpjes bekijken over bijvoorbeeld spellingscategorieën die worden uitgelegd. Bij de taalmethode werken de leerlingen 15 lessen aan één thema. In dit geval het thema Amsterdam. Er wordt gewerkt aan woordenschat, taal verkennen, spreken/luisteren en schrijven. In een aantal lessen gaan de leerlingen het geleerde toepassen in het maken van taalproducten. Bij het thema Amsterdam gaan ze aan de slag met het maken van een eigen verhaal en het goed overbrengen/vertellen van het verhaal.

Argus Clou
In groep 6 krijgen de leerlingen voor Argus Clou huiswerk mee en worden er toetsen gemaakt van de wereldoriënterende vakken natuur & techniek, aardrijkskunde & topografie en geschiedenis. De leerlingen krijgen aan het begin van een nieuw thema een samenvatting van de lesstof mee naar huis om te leren. Op de samenvatting zal de datum van de toets worden vermeld alsook in de Tolbriefjes.

Toetsen
Vanaf dit jaar gaan we de methodetoetsen van wereldoriëntatie (groep 6 t/m 8), spelling, taal (groep 4 t/m 8) en rekenen (groep 3 t/m 8) digitaal af nemen. Dit betekent dat de kinderen de toetsen niet meer mee naar huis krijgen. Natuurlijk kunt u altijd even op school komen als u nieuwsgierig bent naar de resultaten. Op dit moment onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn om u thuis hier ook inzicht in te geven. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Jarigen
Gerjan was jarig op 22 augustus en is sindsdien 10 jaar. Nog van harte gefeliciteerd! Floor wordt op 14 september 9 jaar. Hieperdepiep hoera! Jessie wordt binnenkort ook alweer 9 jaar. Op 23 september is het al zover. Alvast van harte! Vlak daarna hebben we een feestje in de klas van Kimberly, Rick en Tom. Op 28 september worden zij samen 30 jaar. Gefeliciflapstaart……

Tips voor thuis
Het automatiseren (het uit het hoofd leren) van tafelsommen blijft belangrijk, ook in groep 6. De tafelsommen vormen de basis voor vrijwel alle rekenhandelingen (plus-, min-, keer- en deelsommen) in de bovenbouw. Er zijn meerdere strategieën om een antwoord op een tafelsom te vinden zoals: – verdubbelen of halveren: de som 4 x 7 kan bijvoorbeeld gevonden worden door de som 2 x 7 = 14 te verdubbelen of juist omgekeerd (halveren) – één keer meer of één keer minder: de som 6 x 6 kan bijvoorbeeld uitgerekend worden door eerst de som 5 x 6 op te lossen en daar dus één keer 6 bij op te tellen of juist omgekeerd (één keer minder) – omdraaien: om de som 5 x 8 op te lossen kan de som ook omgedraaid worden (8 x 5) In de klas hebben we het automatiseren van de tafelsommen weer opgepakt. We proberen op allerlei manieren regelmatig aandacht te besteden aan de tafelsommen. Natuurlijk kan hier thuis ook aandacht aan besteed worden. De leerlingen die geen genoeg krijgen van het oefenen van tafelsommen kunnen zich eventueel ook verdiepen in de tafel van 11 en 12. Er zijn verschillende websites waarmee tafelsommen geoefend kunnen worden. Zoals www.tafeldiploma.nl, www.tafels-oefenen.nl en www.onlineklas.nl. […]

1407, 2017
  • 2017-07-13

Nieuws uit groep 6

By |juli 14th, 2017|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Schoonmaakavond maandag 17 juli

Komende maandagavond is de schoonmaakavond op De Tol. Ook in groep 6 is een schoonmaakbeurt geen overbodige luxe. We zouden het dan ook erg op prijs stellen als er ouders zijn die willen meehelpen het lokaal schoon te maken. Met veel mensen zijn we binnen een uurtje klaar. […]

2906, 2017
  • groep6

Nieuws uit groep 6

By |juni 29th, 2017|Groep 6, Uncategorized|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Wat gaat de tijd toch ontzettend snel. Het schooljaar is alweer bijna voorbij. De CITO toetsen zijn gemaakt. En gelukkig is iedereen nu weer beter!

De komende weken zullen vooral in het teken staan van het afronden van de laatste dingen. Ook nemen we natuurlijk de tijd voor ontspanning tussendoor. Een leuk spelletje of grapje mag dan ook! […]