Tel - 050 - 409 18 04|cbsdetol@conod.nl
1503, 2018
  • 2018-03-15

Nieuws uit groep 6

By |maart 15th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Er zijn nu al heel wat kinderen in groep 6 die hun spreekbeurt hebben gepresenteerd. En wat doen ze dat met ongelooflijk veel enthousiasme en inzet. De leerlingen nemen vaak allerlei materialen mee (of levende dieren J), maken een mooie PowerPointpresentatie en er wordt veel interessante informatie verteld. Zo weten we bijvoorbeeld inmiddels al meer over de Maya’s, de Olympische Winterspelen en Het Menselijk Lichaam. Het is een genot om de leerlingen te zien presenteren. […]

2202, 2018
  • 2018-02-22 groep 6

Nieuws uit groep 6

By |februari 22nd, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Argus Clou
Vrijdag 23 februari hebben de kinderen een toets van Agrus Clou. Het gaat over Ruwe rovers en Rijke steden. Ze kunnen dit thuis nog leren en vrijdag hebben zij daar ook nog tijd voor op school.

Amne
Vanaf vrijdag 23 februari komt Amne haar taalstage lopen in groep 6. Amne is een Syrische vrouw met zelf 4 kinderen. In Syrië was zij lerares op een basisschool. Om de Nederlandse taal te leren komt zij in groep 6 helpen bij klusjes en misschien kan zij ons nog wat Arabisch leren…. […]

102, 2018
  • groep 6

Nieuws uit groep 6

By |februari 1st, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
De leerlingen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de CITO’s. Het einde daarvan is nu wel in zicht. Dan is ontspanning in de vorm van creativiteit wel heel fijn. Zie ook de foto voor een zeer goed gelukt resultaat. Met z’n allen inzet geleverd voor het maken van een groepswerk. Natuurlijk te bewonderen in de klas. Noteert u alvast de data 19 februari en 22 februari in uw agenda? Op deze dagen zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Bij dit gesprek zal uw kind ook aanschuiven. Als er zaken zijn die wij dan graag alleen met u als ouder(s) willen bespreken, dan zullen wij dat van te voren aangeven. […]

2101, 2018
  • groep 6

Nieuws uit groep 6

By |januari 21st, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Groep 6 telt inmiddels 26 leerlingen. We verwelkomen Christina in onze groep. Het is net alsof ze altijd al in deze groep heeft gezeten. En wat fijn ook dat de leerlingen van groep 6 haar zo welkom laten voelen.
Vanaf maandag 5 februari verwelkomen we ook juf Linda in onze groep. Juf Linda heeft een proefles gegeven in groep 6 om als LIO-stagiaire te kunnen starten. En dat heeft ze heel goed gedaan. LIO staat voor leraar in opleiding. En de LIO-stage is de allerlaatste stage om te kunnen afstuderen aan de PABO. Vanaf februari zal juf Linda lesgeven op maandag, dinsdag en woensdag. Dit betekent dat op die dagen juf Sita en juf Jildou op de achtergrond werkzaam zullen zijn in groep 6 en ondersteuning bieden in andere groepen. Juf Linda zal zich in een volgend Tolbriefje natuurlijk even voorstellen. We houden u op de hoogte. […]

1812, 2017
  • groep 6

Nieuws uit groep 6

By |december 18th, 2017|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Nog maar een paar weken en dan hebben de leerlingen twee weken kerstvakantie. Weer even bijkomen van het harde werken. Want de leerlingen van groep 6 kunnen ontzettend hard werken. Ze willen graag hun werk goed maken en de juffen vinden het natuurlijk heel fijn dat er zo met aandacht wordt gewerkt. Afgelopen week kwam Sinterklaas aan op De Tol. […]