Tel - 050 - 409 18 04|cbsdetol@conod.nl
2705, 2018
  • 2018-05-25

Nieuws uit groep 6

By |mei 27th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
En toen was de laatste periode tot de zomervakantie alweer aangebroken. Het lijkt al bijna zomer met het prachtige weer. Maar toch gaan we er nog even tegenaan. De laatste spreekbeurten staan nog in de planning en dan is dat ook weer achter de rug. Komende week werkt juf Sita op vrijdag voor juf Jildou. Zij werkt op dinsdag 29 mei voor juf Sita.   Woensdag 30 mei geeft GARAGE TDI op De Tol een jeugdtheatervoorstelling voor onder andere groep 6. De voorstelling heet ‘Kanoet’ en zorgt ervoor dat kinderen met andere ogen naar de natuur kijken. Een korte samenvatting van de voorstelling: Mient bereidt een presentatie van zijn vader voor over waddenvogels. Hij heeft alle opgezette vogels en spullen van het wad alvast klaargezet, maar zijn vader komt maar niet opdagen. Mient staat er alleen voor. Hij probeert – met hulp van de kinderen uit het publiek – het verhaal van zijn vader zo goed mogelijk n a te vertellen. Gelukkig heeft vader hem veel geleerd, maar kon hij hem nog maar een paar dingen vragen… Uiteindelijk krijgt hij op verrassende wijze toch even contact met zijn vader. Hij blijkt op de Siberische toendra te zitten, bij een nest jonge kanoeten! Het is duidelijk dat zijn vader te laat gaat komen voor de presentatie, maar Mient bewijst dat hij zich – net zoals de kanoetenkuikens – goed alleen kan redden. En dat als hij geen antwoord op zijn vragen krijgt, hij altijd nog zijn inlevingsvermogen en verbeelding heeft.

Jarigen
We hebben geen jarigen in mei. Dan is het nu wachten op juni.

Toets
– Argus Clou geschiedenis thema 3 – Verre reizen en peperdure steden: toets op dinsdag 5 juni (komende vrijdag krijgen de leerlingen de samenvatting mee naar huis).
– Argus Clou topografie thema 4 – Plaatsen in Nederland: toets op woensdag 20 juni (binnenkort krijgen de leerlingen het benodigde oefenmateriaal mee naar huis).
Juffendag groep 6 maandag 18 juni
Op maandag 18 juni zijn we voornemens om onze verjaardagen (juf Jildou, juf Linda en juf Sita) te vieren. We weten nog niet de precieze invulling, maar dat wordt met deze klas natuurlijk beregezellig! Dat kan haast niet anders. We houden u op de hoogte!

Materiaal nodig
Voor een bepaalde dag in juni (we zeggen natuurlijk niet welke dag 😉 willen we graag dat elke leerling een lege plastic fles meeneemt waar anderhalve liter in kan (bijvoorbeeld een frisdrankfles).

Tips voor thuis
In groep 6 komt het onderwerp ‘breuken’ veelvuldig aan de orde. En het is belangrijk die goed onder de knie te krijgen, omdat in groep 7 en 8 de procenten en kommagetallen eraan worden gekoppeld (als voorbeeld: ½ = 50% = 0,5). In groep 6 wordt er ook gerekend met breuken. Er volgt een voorbeeld: Een taart kost 12 euro. De taart wordt verdeeld in 6 stukken. Anna koopt 2 stukken taart. Hoeveel moet ze betalen? 1 stuk taart kost 2 euro (immers 12 gedeeld door 6). Dus voor 2 stukken taart moet Anna 4 euro betalen. Het is belangrijk voor dit soort vraagstukken dat een leerling goed de breuk kan benoemen. Bijvoorbeeld: één derde, drie vierde, vier zesde (ga zo maar door). Er zijn op YouTube meerdere filmpjes te bekijken over breuken en die kan helpen het inzicht te vergroten. Ook gaan we de leerlingen dit rekenblok het cijferend vermenigvuldigen aanleren op de meest snelle manier. Zie de foto bij dit verhaal als voorbeeld van het verkort cijferend vermenigvuldigen. Maakt meteen duidelijk dat een goede beheersing van de tafels hierbij erg handig is. Uw kind thuis laten oefenen met dit soort sommen mag natuurlijk. Is er twijfel over de juiste aanpak voor het oplossen van de som? Vraag het ons als leerkrachten gerust. […]

1904, 2018
  • 2018-04-18

Nieuws uit groep 6

By |april 19th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Op het raam in de klas is het thema van taal goed zichtbaar: ‘Ondergronds’. De woorden die bij het thema horen, zijn inmiddels bij de tekening geplakt. Zo hebben we het bijvoorbeeld over de volgende woorden: lozen, grondig, het gewelf, overtollig, verontreinigd, zuiveren, delven, het gangenstelsel, de kruipruimte, onderaards, opgraven en het souterrain. Een interessant thema met veel verschillende invalshoeken. Er was al een leerling in de klas die afgelopen weekend de kruipruimte in een huis heeft bekeken. […]

504, 2018
  • 2018-04-05

Nieuws uit groep 6

By |april 5th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
En toen was het alweer april…….. de tijd vliegt voorbij. U hebt ongetwijfeld al enthousiaste verhalen van uw kind gehoord na het bezoek aan het Drents Archief. De leerlingen hebben zich verdiept in het verhaal van Berend Botje dat wordt gekoppeld aan het leven van Lodewijk van Heiden (een Russische admiraal). De leerlingen gingen in groepjes achter de computer vragen beantwoorden die te maken hadden met Lodewijk van Heiden. Toen de leerlingen alle vragen hadden beantwoord, kregen ze een aanwijzing waar ze iets moesten zoeken van Lodewijk van Heiden. De leerlingen hebben met ongelooflijk veel inzet en enthousiasme de vragen beantwoord. Daardoor was er ook nog tijd om een quiz te spelen met allerlei vragen over de omgeving van Zuidlaren. Kortom, super interessant en leerzaam! Wat zijn jullie kinderen fijn aan het spelen op het plein in de pauze! We hebben inmiddels bij de bovenbouwingang een bak staan met allerlei buitenspeelgoed en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De pauzes worden zo lekker actief!

Leesvirusfeest
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 6 meegedaan aan het project leesvirus. Bedoeld om het lezen te bevorderen bij leerlingen. Tien weken lang hebben de leerlingen allerlei boeken gelezen en hebben we meegedaan aan een quiz. Het project is bijna ten einde. Op dinsdag 10 april organiseert de bibliotheek het leesvirusfeest in de bibliotheek in Zuidlaren. Natuurlijk gaan wij ook naar het feest. Dus is het de bedoeling dat de leerlingen die dag hun fiets meenemen naar school. We zullen na de ochtendpauze vertrekken en weer tegen de middagpauze op school terug zijn. De gymles op dinsdag zal komen te vervallen. Nu maar afwachten of groep 6 winnaar is van de quiz…….

Jarigen in april
In april zijn jarig: Op 2 april is Lyne 10 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! Op 10 april is Merel aan de beurt. Ook zij wordt 10 jaar! Hiep hiep hoera! Annelinde wordt ook 10 jaar. Op 15 april is de grote dag. Hieperdepiep! Roos viert op 28 april haar 10e verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd! Maak er allemaal een leuke dag van!

Toets
Dinsdag 17 april: Toets Argus Clou: Aardrijkskunde, thema 3 (Een kijkje onder de grond) – de samenvatting wordt vrijdag meegegeven naar huis. Donderdag 26 april: Toets Topografie, thema 3 – het benodigde leermateriaal wordt vrijdag 13 april meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
In de klas hangen op het prikbord de letters f, v, s, z. Als de leerlingen tijdens het lezen bijvoorbeeld woorden tegenkomen met een f, v, s of z (waarvan ze niet wisten dat het met een f, v, s of z moest worden geschreven) mogen ze die op het prikbord bij de betreffende letter schrijven. We willen de komende tijd goed aandacht besteden aan woorden waarin een f, v, s, z voorkomt (een soort van opfriscursus voor deze woorden). Ook besteden we aandacht aan de regel dat woorden met een f of s aan het eind, vaak veranderen als het woord langer wordt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld: lief – lieve.

Ook brengen we wederom graag de tafelsommen en het aflezen van een analoge klok (het aflezen van een stationsklok) onder de aandacht. […]

1503, 2018
  • 2018-03-15

Nieuws uit groep 6

By |maart 15th, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Algemeen nieuws
Er zijn nu al heel wat kinderen in groep 6 die hun spreekbeurt hebben gepresenteerd. En wat doen ze dat met ongelooflijk veel enthousiasme en inzet. De leerlingen nemen vaak allerlei materialen mee (of levende dieren J), maken een mooie PowerPointpresentatie en er wordt veel interessante informatie verteld. Zo weten we bijvoorbeeld inmiddels al meer over de Maya’s, de Olympische Winterspelen en Het Menselijk Lichaam. Het is een genot om de leerlingen te zien presenteren. […]

2202, 2018
  • 2018-02-22 groep 6

Nieuws uit groep 6

By |februari 22nd, 2018|Groep 6|Reacties staat uit voor Nieuws uit groep 6

Argus Clou
Vrijdag 23 februari hebben de kinderen een toets van Agrus Clou. Het gaat over Ruwe rovers en Rijke steden. Ze kunnen dit thuis nog leren en vrijdag hebben zij daar ook nog tijd voor op school.

Amne
Vanaf vrijdag 23 februari komt Amne haar taalstage lopen in groep 6. Amne is een Syrische vrouw met zelf 4 kinderen. In Syrië was zij lerares op een basisschool. Om de Nederlandse taal te leren komt zij in groep 6 helpen bij klusjes en misschien kan zij ons nog wat Arabisch leren…. […]