Algemeen nieuws
En toen was het alweer april…….. de tijd vliegt voorbij. U hebt ongetwijfeld al enthousiaste verhalen van uw kind gehoord na het bezoek aan het Drents Archief. De leerlingen hebben zich verdiept in het verhaal van Berend Botje dat wordt gekoppeld aan het leven van Lodewijk van Heiden (een Russische admiraal). De leerlingen gingen in groepjes achter de computer vragen beantwoorden die te maken hadden met Lodewijk van Heiden. Toen de leerlingen alle vragen hadden beantwoord, kregen ze een aanwijzing waar ze iets moesten zoeken van Lodewijk van Heiden. De leerlingen hebben met ongelooflijk veel inzet en enthousiasme de vragen beantwoord. Daardoor was er ook nog tijd om een quiz te spelen met allerlei vragen over de omgeving van Zuidlaren. Kortom, super interessant en leerzaam! Wat zijn jullie kinderen fijn aan het spelen op het plein in de pauze! We hebben inmiddels bij de bovenbouwingang een bak staan met allerlei buitenspeelgoed en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De pauzes worden zo lekker actief!

Leesvirusfeest
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 6 meegedaan aan het project leesvirus. Bedoeld om het lezen te bevorderen bij leerlingen. Tien weken lang hebben de leerlingen allerlei boeken gelezen en hebben we meegedaan aan een quiz. Het project is bijna ten einde. Op dinsdag 10 april organiseert de bibliotheek het leesvirusfeest in de bibliotheek in Zuidlaren. Natuurlijk gaan wij ook naar het feest. Dus is het de bedoeling dat de leerlingen die dag hun fiets meenemen naar school. We zullen na de ochtendpauze vertrekken en weer tegen de middagpauze op school terug zijn. De gymles op dinsdag zal komen te vervallen. Nu maar afwachten of groep 6 winnaar is van de quiz…….

Jarigen in april
In april zijn jarig: Op 2 april is Lyne 10 jaar geworden. Nog van harte gefeliciteerd! Op 10 april is Merel aan de beurt. Ook zij wordt 10 jaar! Hiep hiep hoera! Annelinde wordt ook 10 jaar. Op 15 april is de grote dag. Hieperdepiep! Roos viert op 28 april haar 10e verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd! Maak er allemaal een leuke dag van!

Toets
Dinsdag 17 april: Toets Argus Clou: Aardrijkskunde, thema 3 (Een kijkje onder de grond) – de samenvatting wordt vrijdag meegegeven naar huis. Donderdag 26 april: Toets Topografie, thema 3 – het benodigde leermateriaal wordt vrijdag 13 april meegegeven naar huis.

Tips voor thuis
In de klas hangen op het prikbord de letters f, v, s, z. Als de leerlingen tijdens het lezen bijvoorbeeld woorden tegenkomen met een f, v, s of z (waarvan ze niet wisten dat het met een f, v, s of z moest worden geschreven) mogen ze die op het prikbord bij de betreffende letter schrijven. We willen de komende tijd goed aandacht besteden aan woorden waarin een f, v, s, z voorkomt (een soort van opfriscursus voor deze woorden). Ook besteden we aandacht aan de regel dat woorden met een f of s aan het eind, vaak veranderen als het woord langer wordt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld: lief – lieve.

Ook brengen we wederom graag de tafelsommen en het aflezen van een analoge klok (het aflezen van een stationsklok) onder de aandacht.