Binnenkort

Week 12 maart                  Evaluatie 5 gelijke dagen model
Woensdag 21 maart          Schoolzwemtoernooi groep 3, 4 en 5
Woensdag 28 maart          Schoolzwemtoernooi groep 6, 7 en 8
Donderdag 29 maart         Paasviering (onder schooltijd)
Vrijdag 30 maart               Goede Vrijdag, school gesloten
Maandag 2 april                Tweede Paasdag, school gesloten
Woensdag 4 april              Open ochtend CKC Drenthe scholen (nadere info volgt)

Lees verder

---
Prijsvraag

Prijsvraag

Zoals u weet is het bestuur van voormalig Conod gefuseerd met voormalig COG Drenthe. We gaan samen verder als CKC Drenthe en daar hoort een nieuw logo bij. Inmiddels hangen de gevelborden en morgen gaan we deze borden met de kinderen officieel onthullen. Om het extra feestelijk te maken kunnen de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd. Morgen krijgen alle leerlingen een kleurplaat die ze thuis of op school op hun mooist mogen inkleuren. Voor de bovenbouw is de kleurplaat een afbeelding van onze school, vanaf de kant van De Hilde gezien. Aan de weg staat een elektriciteitskast waar we niet tevreden over zijn. Het lijkt ons geweldig als we deze kast kunnen beschilderen naar ontwerp van een van onze leerlingen. Daarom vragen we de leerlingen van de bovenbouw een ontwerp te maken voor deze elektriciteitskast.
De onderbouw krijgt een andere kleurplaat mee en ook hier we zullen we een winnaar kiezen. Deze krijgt een mooie prijs…
We hopen dat veel kinderen mee zullen doen en zien uit naar de ongetwijfeld prachtige resultaten!

Lees verder

---

Vanuit de Klankbordgroep en de MR

Gisteravond heeft de Klankbordgroep weer bijelkaar gezeten. De klankbordgroep is samengesteld uit ouders, de oudergeleding van de MR en de directie. Het doel van de Klankbordgroep is een grotere groep ouders te betrekken bij het beleid van de school door meningen en gedachten uit te wisselen. In de Klankbordgroep zijn ouders van zoveel mogelijk verschillende groepen vertegenwoordigd.

Hieronder enkele punten die in de vergadering zijn besproken:

• Parkeerprobleem: Vlak voor de kerstvakantie is een oproep gedaan om mee te denken over het parkeerprobleem bij de school. Hier is een aantal reacties op gekomen die volgende week bekeken worden door de leerkracht geleding van de verkeerscommissie en de directie. Daarna worden de mogelijke (haalbare) oplossingen in het team besproken en zullen we een winnaar kiezen. U hoort hier binnenkort meer over.

• Koelkast gebruik: Een aantal ouders/kinderen heeft aangegeven het prettig te vinden als de lunch gekoeld bewaard kan worden. We hebben de beschikking over een grote koelkast, deze staat in de keuken. Deze kan hiervoor gebruikt worden, graag even overleggen met de leerkracht van uw kind.

• We zouden graag meer aandacht besteden aan muziekonderwijs. Hiervoor hebben we subsidie aangevraagd voor de regeling Impuls Muziekonderwijs. We horen binnenkort of de aanvraag is goedgekeurd.

• Vanuit de ouders van de Klankbordgroep horen we positieve geluiden over de sfeer in alle groepen. Fijn!

• Ook over de invoering van het Portfolio hebben we veel positieve reacties ontvangen. Ouders waarderen de extra betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen ontwikkeling.

Ook de MR heeft gisteren vergaderd:

• Naar aanleiding van het invoeren van het 5 gelijke dagen model volgt volgende week een evaluatie onder ouders. Uw zoon/dochter krijgt hiervoor een formulier mee naar huis.

• Nu Tineke Dolfing weer terug is van haar zwangerschapsverlof zullen zij en juf Judith (adjunct directeur) de directie taken verdelen. In grote lijnen zal dat er als volgt uit zien: juf Tineke zal de beleidszaken, de financiën en de kwaliteitszorg op zich nemen en juf Judith de lopende zaken. Uiteraard zijn beide altijd beschikbaar voor alle soorten vragen op de dagen dat zij werken.

• Zoals u wellicht vernomen heeft wordt er vanuit de regering extra geld per school beschikbaar gesteld voor het verlagen van de werkdruk. De komende periode gaat het team met instemming van de MR bepalen waar dit geld voor ingezet gaat worden.

Lees verder

---
Blijde verwachting!

Blijde verwachting!

Er is alweer baby nieuws te vermelden: Juf Eline is zwanger! In september verwachten zij en haar man Thijs een broertje of zusje voor hun dochter Floor. Van harte gefeliciteerd juf Eline, een hele fijne zwangerschap gewenst!

Lees verder

---
Paaseieren zoeken
---