Kerstgroet

Kerstgroet

Het team van De Tol wenst u een hele fijne vakantie en gezellige feestdagen. We zien u graag weer op maandag 8 januari om 8.30 uur op het grote schoolplein om het nieuwe jaar in te luiden tijdens de Nieuwjaarstoost!

Lees verder

---
Kerstviering

Kerstviering

Gisteravond was de jaarlijkse Kerstviering. We startten in de klassen met liedjes, het Kerstverhaal en het aansteken van de kaarsen. Daarna was de kerstmarkt, waar de spulletjes verkocht werden waar de kinderen de afgelopen weekend heel hard aan gewerkt was. Trots stonden de verkopers achter hun kraam de kerstbomen, kerststerren en kandelaars te verkopen. En de opkomst van ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden was groot! Dankzij de prachtige creaties van de kinderen hebben we het mooie bedrag van 838,65 euro opgehaald voor Het vergeten Kind (https://www.hetvergetenkind.nl/)!

Lees verder

---
Kalender

Kalender

Vorige week is de jaarkalender meegegeven. Hier zijn twee fouten in geslopen wb de margedagen:

Donderdag 8 juni moet vrijdag 8 juni zijn
Vrijdag 20 juli zijn de kinderen de hele dag vrij en begint de zomervakantie.

Excuses voor het ongemak.

Lees verder

---

Fusie Conod en COG Drenthe

U heeft onlangs een bericht ontvangen over de fusie tussen Conod en COG Drenthe. Per 1 januari gaan we als een stichting verder: CKC Drenthe. Hier hoort een nieuw logo voor de school bij, dit logo wordt in het nieuwe jaar bekend gemaakt. Zoals genoemd krijgen alle medewerkers een nieuw e-mailadres. Het oude adres blijft voorlopig nog gewoon in bedrijf, maar het is goed om de mailadressen van de leerkracht(en) van uw kind(eren) alvast aan te passen in uw administratie. Er is voor een eenvoudig systeem gekozen w.b. de verandering. De huidige adressen bestaan uit de voorletter van de leerkracht, gevolgd door een punt met daarachter de achternaam. Daarachter komt bij elke medewerker @conod.nl

De nieuwe mailadressen hebben dezelfde structuur, echter wordt @conod.nl vervangen voor @ckcdrenthe.nl
Als voorbeeld:

e.vanweringh@conod.nl wordt e.vanweringh@ckcdrenthe.nl

Binnenkort worden de adressen op de website aangepast.

Lees verder

---

Meester Chiel

Zoals u weet worden de gymlessen van meester Chiel al geruime tijd waargenomen door juf Esther. Het gaat inmiddels weer wat beter met Chiel en na de vakantie begint hij met een re-integratie traject dat inhoudt dat Esther de lessen blijft verzorgen, maar dat Chiel ook telkens een deel van de les zal invullen. 

Lees verder

---
Kinderen en hun sociale talenten

Kinderen en hun sociale talenten

Op het gebied van de cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling,..) wordt u regelmatig op de hoogte gebracht van de lesstof, maar vanuit ouders krijgen wij ook wel eens de vraag wat wij doen aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid.
Wij werken op De Tol met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.
Sociale competentie gaat over hoe kinderen met elkaar en met zichzelf omgaan. Bijvoorbeeld dat ze niet mogen slaan als ze ruzie hebben met een ander kind, maar dat ze de ruzie beter met praten kunnen oplossen. Ze leren ook om samen te werken met andere kinderen of hoe ze op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen.
Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen: ze zullen deze vaardigheden nu maar ook later nodig hebben in de maatschappij.
Uw kind krijgt elke week een les in sociale competentie. Die les gaat steeds over een ander thema. Bijvoorbeeld 'Omgaan met ruzie', 'Samen spelen en werken' of 'Opkomen voor jezelf'. Deze lessen zijn vaak in de vorm van een kringgesprek, een rollenspel of een verhaal. Leerkrachten spelen uiteraard ook in op de situatie in de klas en passen de lessen zo nodig hierop aan.

Lees verder

---
Verkeerssituatie

Verkeerssituatie

De dagen worden korter en kouder en we merken dat steeds meer kinderen met de auto naar school komen. Hierdoor is het 's ochtends en 's middags bij het brengen en halen behoorlijk druk rond de school en ontstaan er soms gevaarlijke situaties. Auto's worden op plekken geparkeerd waardoor kinderen die moeten oversteken geen overzicht hebben en fietsers in het gedrang komen. Ieder jaar breken we als team ons hoofd over een oplossing voor dit probleem, maar het blijkt hardnekkig. Daarom vragen we uw hulp. Wie heeft de oplossing voor het parkeer/verkeersprobleem? Een suggestie? Wellicht kunt u dit eens met uw kind bespreken in de vakantie? Soms hebben kinderen veel betere ideeën dan volwassenen!
Na de vakantie gaan we alle ideeën bekijken en de beste (bruikbare) inzending kan rekenen op een mooie prijs... We gaan voor een verkeersveilig nieuwjaar!
U kunt uw idee mailen naar juf Judith: j.jonkers@conod.nl

Lees verder

---