Binnenkort

Maandag 13 november                            Lijst met cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4 gaan mee naar huis, uiterlijk woensdag 15 november inleveren!!
 
                                                                Het Sinterklaasjournaal begint (volgen wij op school)
Woensdag 15 november                          Start Schoolfruitproject
Vrijdag 17 november                                Groepen 1 t/m 8 zetten de schoen
Maandag 20 november                            Groepen 5 t/m 8 trekken lootjes (de kinderen kopen voor €3,50 één of meerdere cadeautjes en maken een surprise en een gedicht voor de “getrokken” leerling)
Woensdag 22 november                          Volleybaltoernooi
Dinsdag 28 november                              Pietenochtend groepen 1 en 2 (geen fruit en drinken meenemen, wel lunch)
Dinsdag 5 december                                Sinterklaasviering (geen fruit en drinken meenemen, wel lunch)
Woensdag 6 december                            Inloop voor de groepen 1 t/m 8

Lees verder

---
Toestemming foto's en video's

Toestemming foto's en video's

Op onze school laten wij u met foto's en video's zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto's (en soms video's) te zien zijn.

Vorig jaar hebben we u gevraagd aan te geven of u al dan niet toestemming verleent voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Om up tot date te blijven zullen we u elk jaar opnieuw om toestemming vragen, u kunt immers door bepaalde ervaringen van mening veranderen.

Morgen krijgt elke leerling van groep 3 t/m 8 een toestemmingsformulier mee naar huis. Wilt u dit formulier invullen en uiterlijk vrijdag 17 november weer inleveren bij de leerkracht van uw kind? Voor de kleutergroepen is de toestemming aan het begin van het jaar op de informatie avond al geïnventariseerd.

Lees verder

---
Schoenmaatjes

Schoenmaatjes

Edukans Schoenmaatjes: van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau
Vanaf deze week doen wij mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Albanië, Moldavië, Ghana, Sri Lanka en Irak.

Elke klas probeert vier schoenendozen te vullen. Als elk kind iets mee neemt, dan zijn de dozen zo gevuld. Per doos wordt er €6,- verzendkosten gevraagd, dit bedrag (€24,- per klas) proberen wij ook te sparen met elkaar, dit gaat vast en zeker lukken! Wilt u bijdragen? Geef uw kind dan wat geld mee dat in het Goede Doelen potje gaat. Dit mag op elke willekeurige dag.

Hoe het verder werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben genomen. Nog even een opsomming van de spullen die meegenomen kunnen worden: schriften, pennen, kleurpotloden, gum, puntenslijper, knuffel, tandenborstel, tandpasta, zeep, etui, liniaal, kleurboek, popje, autootje, kleine bal, kam, washandje, toilettasje etc.

U mag ook thuis samen met uw zoon of dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed. U kunt ook één doos per gezin vullen. We hebben nog extra dozen die gebruikt kunnen worden, deze kunnen op school opgehaald worden. Als u thuis een schoenendoos vult dan vragen we u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te activeren en de verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te betalen. Zet u even een vinkje op de barcodesticker als u de barcode heeft geactiveerd?

Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk maandag 4 december op school. De dozen kunnen op het podium in de bieb ingeleverd worden. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in de doos heel en schoon zijn?

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons op woensdag 6 december willen helpen bij het controleren en verzendklaar maken van de dozen. Wilt u helpen, dan kunt u mailen naar juf Eline: e.vanderwal@conod.nl

Lees verder

---
Start Schoolfruit project

Start Schoolfruit project

Volgende week is de eerste levering van het schoolfruit. De kinderen krijgen elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit in de ochtendpauze, ze hoeven dus in principe alleen drinken voor deze pauze mee te nemen. Voor de kleuters en groep 3 snijden we het fruit (indien nodig) in stukjes en u kunt zich wellicht voorstellen dat dat een hele klus is! Daarom vragen we uw hulp. Heeft u tijd om ons op (een van) die dagen te helpen? Dan kunt u zich gewoon om half 9 melden. Afhankelijk van het aantal mensen is de klus over het algemeen binnen een minuut of twintig geklaard!

Lees verder

---
Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

Op dinsdag 5 december zal de Sint met zijn Pieten een bezoekje aan onze school gaan brengen!
Op deze dag zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 in de klas verzamelen en de kinderen van groep 5 t/m 8 bij de eigen leerkracht buiten op het bovenbouwplein. De surprises, graag in een plastic (vuilnis)zak, worden voor 8.30u naar binnen gebracht.

Het is fijn als iedereen op tijd aanwezig is zodat niemand iets hoeft te missen van de aankomst.

Alle kinderen gaan na de ontvangst van Sint en zijn Pieten met hun eigen juf of meester naar binnen en zullen verder in de eigen groep het Sinterklaasfeest gaan vieren. De kinderen krijgen drinken en een speculaasje te eten op school en hoeven dus zelf geen fruit en drinken mee te nemen. Wel gewoon een lunchpakket!

We hopen op een fijne Sinterklaasviering!

Voor de groepen 1 t/m 8 is er woensdagochtend een inloop tot 9.30u.

Belangrijke data op een rij:

13 november:             Lijst met cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4 gaan mee naar huis, uiterlijk woensdag 15 november inleveren!!

Het Sinterklaasjournaal begint (volgen wij op school)

17 november:             Groepen 1 t/m 8 zetten de schoen

20 november:             Groepen 5 t/m 8 trekken lootjes (de kinderen kopen voor €3,50 één of meerdere cadeautjes en maken een surprise en een gedicht voor de “getrokken” leerling)

28 november:             Pietenochtend groepen 1 en 2 (geen fruit eten en drinken meenemen, wel lunch)

5 december:               Sinterklaasviering (geen fruit en drinken meenemen, wel lunch)

6 december:               Inloop voor de groepen 1 t/m 8

Lees verder

---
Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Jordi Vijselaar, ik ben 26 jaar en zit in mijn laatste jaar van de opleiding Sport & Bewegen. Vanaf september loop ik al met veel plezier stage bij cbs de Tol.
Op de dinsdag verzorg ik de gymles samen met de vakleerkracht van gym. Op de donderdag doe ik dit samen met de groepsleerkracht van groep 4.
Ik heb ontzettend veel plezier in het werken met jonge kinderen, en ik wil graag na mijn studie de PABO gaan doen om uiteindelijk voor de klas te komen staan.
Op sommige dagen loop ik mee in de klas van groep 4 om alvast ervaring op te doen, zodat ik met een voorsprong kan beginnen aan de PABO.
Naast het studeren en stagelopen, doe ik aan badminton en ben ikzelf badmintontrainer. Hardlopen en wielrennen vind ik ook erg leuk om te doen voor de ontspanning.

Ik heb al veel geleerd bij op de Tol en hoop er nog veel meer te leren de komende tijd!

Lees verder

---
Sportdag atletiek

Sportdag atletiek

Op dinsdag 21 november a.s. organiseren wij voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag indoor atletiek in de sporthal De Zwet. Deze sportdag valt onder schooltijd.
Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen veelvuldig de ruimte om de verschillende disciplines te oefenen.
Na deze dag krijgen de kinderen ook het felbegeerde atletiekdiploma mee naar huis.
Helaas kunnen wij deze dag niet organiseren zonder uw hulp! Wij zijn op zoek naar hulp bij het begeleiden van de groepjes en het begeleiden van de onderdelen.
Hieronder valt; het opvangen van de groepjes, het begeleiden van de groepjes van onderdeel naar onderdeel, het groepje bij elkaar houden en het groepje per onderdeel uitleggen wat de bedoeling is. Ook krijgt u een formulier waar u de scores op moet noteren.

Op deze dag krijgt u een lunchpakket en zal er koffie of thee voor u klaarstaan. De kinderen nemen deze dag wel gewoon hun eigen lunchpakket mee.
Stel u zou graag een groepje willen begeleiden waar uw zoon of dochter in zit dan kan dat uiteraard!

Het programma is als volgt:
08.45 tot 10.30 groepen 5 en 6
10.30 tot 12.15 groepen 3 en 4
12.15 tot 14.00 groepen 7 en 8

Mocht u geïnteresseerd zijn om ons te willen helpen, of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via:

e-mail: jordivijselaar@hotmail.com of op het nummer: 06-40840405

Wij kijken er al naar uit!

Lees verder

---
Sint-Maartensfeest Zuidlaren

Sint-Maartensfeest Zuidlaren

Geachte ouders,

Op zaterdag 11 november aanstaande vindt het Sint-Maartenfeest in Zuidlaren weer plaats. De Vrienden van Zuidlaren neemt de organisatie op zich. Net als vorig jaar is het niet de bedoeling dat de kinderen langs de winkels in het centrum van het dorp gaan. Het snoep dat zij daar zouden ophalen zit in de snoepzak die de kinderen mee krijgen. Deze snoepzak is mede mogelijk gemaakt door de ondernemers van Zuidlaren en is ingepakt door de cliënten van Lentis.

We hebben de onderdelen van het evenement even op een rij gezet:

16.45 – 17.00 uur – verzamelen op de Grote Brink

17.00 – 17.15 uur – liedjes zingen

17.15 – 17.30 uur – uitdelen snoep en voortzetting in de wijken

Met vriendelijke groet, namens Vrienden van Zuidlaren

Inge van der Broek

Lees verder

---
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Vorige week konden kinderen uit de groepen 6 t/m 8 campagne voeren om verkozen te worden als lid van de Leerlingenraad. Inmiddels zijn de verkiezingen geweest en is de Leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. Hieronder een overzicht van de besproken punten:

We doen een voorstelronde. Iedereen vertelt wie hij/zij is, in welke groep je zit en wat je in de leerlingenraad wilt bereiken. In de leerlingenraad 2017/2018 zitten: Quinn, Sterre, Roosmarijn, Stan, Annelinde, Carmen, Pelle.

Pelle:               voor moeilijke lessen aan schaken en hij wil het pesten aanpakken.
Carmen:          tosti middag idee.
Annelinde:       werken met de natuur.
Stan:               heeft aangegeven goed naar de klas te luisteren.
Roosmarijn:    afdakjes bij de fietsenrekken en het ophangen van het basket van groep 8.
Sterre:             handenwassen en toiletgebruik aanpakken.
Quinn:             kan goed luisteren en heeft laten zien graag in de leerlingenraad te willen en hier moeite voor gedaan.

Hoe werkt de leerlingenraad?

Afspraken over ‘professioneel vergaderen’:

• Luisteren naar elkaar binnen de leerlingenraad.

• Bij het geven van je mening letten wij op onze woorden en laten wij elkaar uitspreken.

• Wat in de leerlingenraad wordt besproken, blijft zoveel mogelijk in de leerlingenraad.

• Iedereen mag zijn mening geven en deze wordt gerespecteerd. De mening uit de klas moet worden doorgegeven.

Juf Karolien vertelt wat de leerlingenraad inhoudt. We doen een rondje met verwachtingen. Wat houdt de leerlingenraad in, wat verwachten de leerlingen.
Stan: Zo kunnen de leerlingen meebepalen, meebeslissen. De kinderen weten beter wat ze willen.
Quinn: Door de leerlingen mee te laten denken weten juffen en meesters ook wat kinderen willen. Volwassenen begrijpen kinderen niet altijd.
Sterre: Leraren zien niet alles.

De komende tijd gaan de leden van de leerlingenraad de groepen bij langs om alle kinderen te informeren over de raad en om de ideeënbus te promoten.

Lees verder

---

Kort verslag Klankbordgroep vergadering

Er wordt gewerkt aan een betere afstemming tussen de OR en de allergiecommissie.

Sporttoernooien: Door het nieuwe rooster vallen sommige sporttoernooien deels onder schooltijd. Er heeft overleg plaatsgevonden met de sportfunctionarissen van de gemeente Tynaarlo en zij geven aan dit voor dit schooljaar nog niet aan te kunnen passen. Als school willen we kinderen toch de gelegenheid bieden om mee te doen aan deze toernooien en daarom zorgen we ervoor dat de kinderen na het eten op school naar de betreffende locatie gebracht worden. Het ophalen valt buiten schooltijd en er wordt van ouders verwacht dit zelf te regelen.

Meester Chiel (gym) zal voorlopig nog niet kunnen lesgeven. We is hij elke maandag een paar uur op school en verricht dan allerlei taken, te denken valt aan het begeleiden van groepjes kinderen met lezen, het ondersteunen van leerkrachten tijden verschillende activiteiten.

We merken dat de rust wederkeert op school. In het begin van het jaar moesten leerkrachten en directie hun weg vinden met het nieuwe lesrooster, we hebben een audit ivm inspectiebezoek gehad en meester Jan nam afscheid. Hierdoor kwam informatie soms te laat of onvolledig bij ouders aan. Dit heeft onze aandacht en we verwachten dat dit vanaf nu beter zal gaan verlopen. We staan altijd open voor feedback en hopen dan ook dat ouders ons weten te vinden.

Lees verder

---

Kort verslag GMR vergadering 17 oktober 2017

De GMR heeft voor deze vergadering Directeur-Bestuurder a.i., Jacqueline Mulder uitgenodigd voor een toelichting op de stand zaken ten aanzien van de fusie. De fusie is bijna rond, het wachten is nog op antwoord van de Overheid, deze wordt één dezer dagen verwacht.

Een delegatie van beide GMR’en heeft kennis gemaakt en ze hebben met elkaar gesproken over de samenstelling van de GMR na de fusie. Dit is met onze GMR besproken tijdens de vergadering jl. en de GMR heeft haar gezamenlijke standpunt daarover bepaald.

Verder is het beleidsstuk “Veiligheid” aan de orde geweest: hierin staat aangegeven hoe de scholen van CONOD omgaan met sociale veiligheid. In dit plan is ten behoeve van alle scholen beleid op het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten opgenomen. De (P)GMR heeft haar instemming verleend.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, de GMR is bereikbaar via gmr@conod.nl .

Lees verder

---